Okrągły stół

Okrągły stół
Loading the player ...
Full title: Okrągły stół. Konferencja okrągłego stołu. Angielsko-polska konferencja „okrągłego stołu”
Release Date: 1965-03-09
Date of Production: 1965-03-05-06
Subject Categories: wydarzenia
overview
About the film

Członkowie polskiej i brytyjskiej grupy dyskusyjnej w czasie obrad okrągłego stołu. Prof. Stanisław Leszczycki. Sir Eric Berthoud.

Written by: Jerzy Kasprzycki
Director of Photography: Ryszard Golc
Sound Effects: Marek Lusztig
Subject Number: 3
Person: Eric Berthoud (brytyjski dyplomata, były ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce), Stanisław Leszczycki (polski geograf i działacz polityczny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego)
Object: pałac w Jabłonnie
Event: polsko-brytyjskie spotkanie dyskusyjne w Jabłonnie w dniach 5-9 marca 1965 roku
Time: 1965
Place: Jabłonna
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:09Napis: „Okrągły stół”. W tle uczestnicy polsko-brytyjskiego spotkania siedzący przy okrągłym stole.
00:00:03:11Przedstawiciele polskiej i brytyjskiej delegacji podczas obrad. Przemawia przewodniczący polskiej grupy, prof. Stanisław Leszczycki.
00:00:28:08Przemawia sir Eric Berthoud, przewodniczący grupy brytyjskiej
hide tab
reader text

Nazwa tej imprezy nie jest tylko symboliczna: rzeczywiście przy okrągłym stole spotkali się w Jabłonnie polscy i brytyjscy parlamentarzyści, politycy, naukowcy i dziennikarze. Spotkania okrągłego stołu mają już swoją tradycję jako forum wymiany poglądów, zwłaszcza w dziedzinie pokojowego współistnienia i bezpieczeństwa europejskiego. „Jesteśmy pewni, że nasze rozmowy stanowić będą wkład w złagodzenie stosunków międzynarodowych” ‒ oświadczył po przybyciu do Polski przewodniczący grupy brytyjskiej sir Eric Berthoud.

hide tab