Grunwald 1410 ‒ 1960

Grunwald 1410 ‒ 1960
Loading the player ...
Full title: Uroczystości na polach Grunwaldu. Grunwald 1410 ‒ 1960
Release Date: 1960-07-20
Date of Production: 1960-07-17
Duration: 0:09:01
Subject Categories: wydarzenia, historia, polityka
overview
About the film

Pole Grunwaldu zapełniające się tłumem, widoczny pomnik i niewielki amfiteatr. Piesi i samochody. Parkingi polowe. Autobusy wycieczkowe. Obelisk z napisem „Pola Grunwaldzkie”. Milicjant drogówki kierujący ruchem. Jadące autobusy i samochody. Dziewczęta w strojach ludowych. Młodzież z transparentami ZSP. Turyści przyjeżdżający na uroczystość. Delegacje z proporcami, flagi. Tłumy zebrane pod Pomnikiem Zwycięstwa Grunwaldzkiego. Fotoreporterzy. Władysław Gomułka, Józef Cyrankiewicz i Aleksander Zawadzki witani kwiatami przez harcerki. Klaszcząca młodzież. Gomułka, Cyrankiewicz, Zawadzki i Marian Spychalski przyjmują prezentację oddziałów wojsk. Żołnierze w postawie prezentuj broń. Podhalańczycy. Zawadzki odsłania Grunwaldzki Pomnik. Sztandary. Przemówienie Zawadzkiego. Słuchacze. Harcerze. Przemawiają delegaci z zagranicy. Wystąpienie Gomułki. Oklaski zebranych. Młodzież składa ślubowanie. Artyleryjski salut honorowy. Przelot samolotów wojskowych. Gomułka obserwujący myśliwce na niebie. Samoloty w kluczach. Oklaski zebranych.

Written by: Jerzy Kasprzycki
Sound Effects: Ryszard Sulewski
Subject Number: 1-7
Person: Aleksander Zawadzki (działacz partyjny i państwowy, przewodniczący Rady Państwa PRL), Mikołaj Organow (wiceprzewodniczący Rady Najwyższej ZSRR), Julius Diuris (czechosłowacki minister finansów), Władysław Gomułka (I sekretarz KC PZPR)
Event: 550. rocznica bitwy pod Grunwaldem
Time: 1960-07-17
Place: Grunwald
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:01:04Czołówka: POLSKA KRONIKA FILMOWA 30/60 Wydanie B
00:00:16:23Napis: „Grunwald 1410 ‒ 1960”. W tle pola Grunwaldu widziane z lotu ptaka.
00:00:27:19Tłumy gromadzące się na polach Grunwaldu.
00:01:03:08Autokary i samochody osobowe stojące na parkingu.
00:01:17:03Jadące autobusy san, samochody wołga i warszawa.
00:01:37:19Członkowie organizacji młodzieżowych idący na uroczystość. Przedstawiciele Polonii.
00:02:06:04Ludzie zgromadzeni podczas uroczystości.
00:02:23:07Przedstawiciel polskiego rządu oraz zagraniczni goście witani przez młodzież.
00:02:39:14Władysław Gomułka na czele delegacji rządowej. Przechodzi przed kompanią honorową.
00:02:48:02Aleksander Zawadzki odsłania Pomnik Grunwaldu. Pochylone sztandary Wojska Polskiego.
00:03:14:20Przemawia Aleksander Zawadzki: „Niech będzie ten pomnik przestrogą...”.
00:04:02:02Przemawia wiceprzewodniczący Rady Najwyższej ZSRR Mikołaj Organow.
00:04:09:19Przemawia Julius Diuris, przedstawiciel rządu Czechosłowacji.
00:04:24:05Przemawia Władysław Gomułka: „Odsłaniając dziś na tym polu pomnik zwycięstwa pod Grunwaldem, złożyliśmy hołd patriotyzmowi i bohaterstwu naszych przodków...”.
00:05:29:09Ślubowanie młodzieży: „Ślubujemy ci, Polsko...”.
00:06:04:02Salwy armatnie.
00:06:09:01Pokazy lotnicze. Bombowce i myśliwce Mig-19. 64 myśliwce lecące w jednym kluczu pozostawiają za sobą dwubarwne wstęgi dymu.
00:08:51:15Plansza końcowa: Produkcja: WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH
hide tab
reader text

Poranek, 17 lipca 1960 roku. Gęstnieje tłum na rozległych błoniach i na wzgórzu pod pomnikiem. Grunwald ‒ uroczystość bliska sercu każdego Polaka, 550. rocznica wielkiego i symbolicznego w naszej historii zwycięstwa. Wycieczki zbiorowe, turyści, uczestnicy zlotu młodzieży, miejscowa ludność. Idą pieszo, jadą samochodami, motocyklami, rowerami. Tego dnia Grunwald jest rzeczywiście stolicą i sercem Polski. Samych tylko autobusów przyjechało tutaj ponad dwa tysiące. Impreza masowa i ogromna, jak ogromne i ważne jest dla nas wszystkich jej znaczenie. Z całego kraju przybywają delegacje organizacji społecznych i młodzieżowych. Najmilsi goście ‒ rodacy z Polonii zagranicznej. Uroczystości grunwaldzkie, symbol jedności narodowej, nasza odpowiedź rewizjonistom i odwetowcom. Polska i cała Słowiańszczyzna, cały obóz socjalistyczny ostrzega stąd współczesnych Krzyżaków, by nie ważyli się na nowy Drang nach Osten. Przypomina im, że prócz Grunwaldu i roku 1410 był także Berlin i rok 1945. Na grunwaldzkie wzgórza przybywają kierownicy rządu i partii, działacze polityczni, goście z zagranicy. Serdecznie wita ich niemal dwustutysięczny już teraz tłum. Przechodzą przez frontem oddziałów Wojska Polskiego. Pomnik Grunwaldzki odsłonięty. Chylą się przed nim historyczne i współczesne sztandary. Uroczystość 550-lecia otwiera Aleksander Zawadzki. W imieniu delegacji radzieckiej przemawia wiceprzewodniczący Rady Najwyższej Mikołaj Organow. Przedstawiciel bratniej Czechosłowacji, minister Julius Diuris. O aktualnym znaczeniu grunwaldzkiej rocznicy mówi do młodzieży Władysław Gomułka. Kulminacyjny moment uroczystości: ślubowanie młodzieży. Słowa przysięgi powtarzają harcerze, członkowie Związków Młodzieży Socjalistycznej, Młodzieży Wiejskiej, Studentów Polskich. Jest ich tutaj 30 tysięcy, a reprezentują wielusettysięczną rzeszą pokolenie, które zadecyduje o przyszłości naszego kraju. Z 24 dział salut honorowy. A potem pokaz lotniczy, przygotowywany już od wielu dni. Wyższy pilotaż zespołowy, cztery myśliwce wykonują go z najwyższą precyzją i dokładnością. Akrobacja dziewięciu maszyn z szybkością poddźwiękową. Nadlatują bombowce odrzutowe. Przegląd różnych typów samolotów naszego lotnictwa. Bombowce tworzą teraz romb, lecąc w minimalnych odstępach. Jeden z naszych operatorów filmuje pokazy lotnicze z góry. Z podziwem obserwują zebrani to wspaniałe widowisko. Lotnictwo zajęło w naszych sercach miejsce zarezerwowane dawniej tylko dla kawalerii. I wreszcie najbardziej efektowna część pokazów ‒ 64 myśliwce tworzą słynną już „polską taflę”. Lecą w smugach biało-czerwonego dymu. Lecą nad Grunwaldem, jakoby unosząc wzwyż to wszystko, co działo się tam na dole ‒ słowa przemówień i oklaski, huk salw honorowych i melodię pieśni, nasze myśli i uczucia.

hide tab
comment
komentarz eksperta

Kluczowym dla ekipy Gomułki zadaniem w polityce międzynarodowej było usankcjonowanie obecności Polski na Ziemiach Zachodnich, które ciągle wśród państw Europy postrzegane były przez pryzmat rozwiązania tymczasowego. Zorganizowane z rozmachem obchody 550. rocznicy Grunwaldu służyły przede wszystkim masowej propagandzie, mającej odstraszyć ewentualnych „rewizjonistów i odwetowców”, których władza będzie szukać przez całą rozpoczynającą się dekadę, aż do podpisania w 1970 roku układu o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Tymczasem, dla uwiarygodnienia gigantycznej manifestacji, komentarz zwraca uwagę na poparcie „całej Słowiańszczyzny” dla polityki Gomułki, a organizatorzy zgromadzenia pod Grunwaldem zręcznie wplatają w scenariusz uroczystości efektowne ślubowanie młodzieży, która ludowej ojczyźnie swój „zapał i młodość w służbę oddaje”. Całości dopełniały oryginalne w skali światowej, będące już specjalnością Kroniki, zdjęcia lotnicze, prezentujące klucze bombowców fotografowane z powietrza. Warto dodać, że organizowane 50 lat później obchody kolejnej grunwaldzkiej rocznicy również zgromadziły tłumy: tym razem jednak uczestników nie trzeba już było dowozić autobusami z zakładów pracy. (MKC)

hide tab