podobne do: Zobowi��zania pa��dziernikowe wykonane