podobne do: Dzieci poleskie w go��cinie u Rydza-��mig��ego