Dwa samoloty ‒ dar dla armii

Dwa samoloty ‒ dar dla armii
Loading the player ...
Tytuł pełny: Spółka akcyjna Gazy Ziemne we Lwowie ofiarowuje dwa samoloty armii
Sygnatura: MF.164
Data wydania: 1938-06
Data realizacji zdjęć: 1938
Czas trwania: 00:00:59
Kategorie tematyczne: społeczeństwo, gospodarka
opis filmu
O filmie

Spółka „Gazy Ziemne” we Lwowie. Lotnisko Skniłów pod Lwowem ‒ przekazanie samolotów. Próbny lot.

Numer tematu: 4
Obiekt: „Gazy Ziemne” Spółka Akcyjna dla Przemysłu Naftowego we Lwowie, lotnisko Skniłów pod Lwowem
Czas akcji: 1938
Miejsce akcji: Lwów
Prawa: dzieło osierocone (dyspozytariusz Filmoteka Narodowa)
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
System koloru: czarno-biały
Opis sekwencji
00:00:00:00Piloci w samolocie. Na boku napis: „GAZY ZIEMNE S.A. DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO WE LWOWIE”.
00:00:06:10Magazyn/rafineria gazowa.
00:00:20:00Podarowane samoloty stojące na lotnisku.
00:00:24:10Przedstawiciele spółki gazowej.
00:00:24:10Piloci.
00:00:42:04Start samolotów. Samoloty w powietrzu.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Spółka Akcyjna „Gazy Ziemne” we Lwowie, jedno z największych tego rodzaju przedsiębiorstw w Polsce, ofiarowała armii dwa samoloty ufundowane przez zarząd. Po przyjęciu daru przez przedstawicieli władz wojskowych na lotnisku w Skniłowie pod Lwowem samoloty przedefilowały w powietrzu przed władzami i ofiarodawcami.

zwiń zakładkę
komentarz
komentarz eksperta

Jedną z ważniejszych imprez towarzyszących Krajowej Wystawie Lotniczej we Lwowie, trwającej od 29 maja do 29 czerwca 1938 r., było przekazanie 6 pułkowi lotniczemu dwóch samolotów szkolnych RWD-8, ufundowanych przez firmę Gazy Ziemne Spółka Akcyjna dla Przemysłu Naftowego we Lwowie. Uroczyste przekazanie miało miejsce 2 czerwca 1938 r. na wojskowym lotnisku Skniłów koło Lwowa. Przebieg uroczystości dobrze relacjonuje notatka kronikarska z „Gazety Lwowskiej”:
„W dniu wczorajszym na lotnisku wojskowym w Skniłowie odbyło się oddanie do użytku dwu samolotów ufundowanych przez Dyrekcję i pracowników Firmy »Gazy Ziemne« we Lwowie. Na uroczystość przybył imieniem władz cywilnych Pan Wojewoda lwowski Alfred Biłyk, Dowództwo Okręgu Korpusu reprezentował płk [Ludwik] Bittner, miasto wiceprezydent [Wiktor] Chajes. Ponadto przybył prezes Dyrekcji kolejowej płk [Otton] Grosser, prezes Wyższego Urzędu Górniczego inż. [Juliusz] Mokry, naczelny dyrektor Firmy »Pionier« prof. [Stanisław] Pilat i pp. dyr. [Damian] Wandycz, dr Jasiński, dr [Stanisław] Schätzel. Lwowski pułk lotniczy reprezentowali ppłk [Ryszard] Bojankiewicz i kpt. [Roman] Szafrański w otoczeniu Korpusu oficerskiego. Licznie stawili się członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu »Gazów Ziemnych« z Adamem hr. Tarnowskim, dr. Juliuszem Twardowskim, dyrektorem [Markiem] Aleksandrowiczem, prof. [Maurycym] Allerhandem, dr. Józefem Parnasem na czele.
Na lotnisku przed dwoma samolotami z obsługą zgromadzeni przedstawiciele władz i zaproszeni goście wysłuchali przemówienia prezesa Rady Nadzorczej Adama hr. Tarnowskiego, a następnie przemówienia przedstawicieli pracowników »Gazów Ziemnych« p. Józefa Suwały; przyjął samoloty i oddał je lwowskiemu pułkowi lotniczemu imieniem. Dowódcy OK płk Bittner. W przemówieniach podniesiono ofiarność pracowników i dyrekcji »Gazów Ziemnych«. Po przemówieniach na komendę »obsługa do maszyn« dwa samoloty wzbiły się w powietrze, zakreślając nad lotniskiem koło i prezentując się zebranym w powietrzu. Po wylądowaniu pierwsi piloci obu samolotów zostali w imieniu »Gazów Ziemnych« przez dyr. Aleksandrowicza obdarzeni zegarkami pamiątkowymi.”
Wstępna sekwencja materiału kronikalnego prezentuje nowoczesną rafinerię firmy „Gazy Ziemne” (jedną z największych w ówczesnej Polsce), podając jednocześnie niemal cały tekst lektorski. Zdjęcia z lotniska pokazują darowane samoloty na polu startowym, zgromadzonych oficjeli (głównie członków władz „Gazów Ziemnych”) oraz pilotów, a wreszcie start i lot popularnych „erwudziaków”. (KS)

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę