Pielgrzymka w Słowacji

Pielgrzymka w Słowacji
Loading the player ...
Tytuł pełny: Pielgrzymka w Słowacji
Sygnatura: MF.98
Data wydania: 1938
Data realizacji zdjęć: 1938
Czas trwania: 00:49
Kategorie tematyczne: społeczeństwo
opis filmu
O filmie

Pielgrzymka do źródeł cudownej wody w Słowacji. Pielgrzymi w strojach ludowych. Fragmenty mszy polowej zakończonej napełnianiem wodą butelek.

Numer tematu: 4
Czas akcji: 1938
Miejsce akcji: Słowacja
Format klatki: 4:3
System koloru: czarno-biały
Opis sekwencji
00:00:01:02Licznie zgromadzeni ludzie pod wiejskim kościołem.
00:00:03:04Kobiety w strojach ludowych idą w pielgrzymce.
00:00:06:00Mężczyźni w strojach ludowych idą w pielgrzymce.
00:00:09:16Kobiety i mężczyźni w strojach ludowych.
00:00:16:04Chłopcy w strojach ludowych.
00:00:17:11Licznie zgromadzeni ludzie na polu.
00:00:19:18Msza plenerowa.
00:00:23:04Modlące się kobiety.
00:00:25:09Ksiądz odprawia mszę.
00:00:31:02Święte rzeźby i obrazy. Kobiety w kolejce po wodę.
00:00:42:17Napełnianie butelki wodą źródlaną.
00:00:44:10Ludzie piją wodę ze świeżo napełnionych butelek.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Wielotysięczne pielgrzymki przybywają co roku do Błatnic na Słowacczyźnie do źródeł cudownej wody.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę