Bądź czujny!

Bądź czujny!
Loading the player ...
Tytuł pełny: Bądź czujny! Proces szpiegowski w Katowicach
Data wydania: 1952-03-05
Czas trwania: 04:17
opis filmu
O filmie

Oskarżeni zeznają. Przemówienie prokuratora. Wiec górników w kopalni.

Komentarz: Jerzy Szelubski
Numer tematu: 3-4
Osoba: Hubert Bogacki (kurier, oskarżony o szpiegostwo), Teodor Wyrwas (oskarżony o szpiegostwo), Franciszek Szczurek (oskarżony o szpiegostwo), Bartosz (oskarżony o szpiegostwo), Wiktor Marszałek (oskarżony o szpiegostwo)
Czas akcji: 1952
Miejsce akcji: Katowice
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:05Napis: „Bądź czujny!”. Przepełniona sala sądowa.
00:00:05:15Tłum zgromadzony w sali sądowej.
00:00:11:08Oskarżeni: W. Marszałek, T. Wyrwas, F. Szczurek, Bartosz.
00:00:18:14Stół z dowodami rzeczowymi.
00:00:27:05Dolary na stole.
00:00:33:11Panorama po próbkach węgla.
00:00:37:14Stół sędziowski.
00:00:38:23Ludzie zebrani w sali.
00:00:43:19Zeznaje Marszałek.
00:01:29:09Stół sędziowski.
00:01:32:03Prokurator mówi: „Czy oskarżony zdaję sobie sprawę z tego, że dywersja to śmierć i kalectwo dla naszych górników?”.
00:01:35:15Marszałek w sali sądowej.
00:01:42:01Wyrwas zeznaje: „...to było w celu szpiegowskim.”
00:01:56:07Szczurek zeznaje.
00:02:06:13Bartosz zeznaje: „...że gdy będę miał zgromadzoną pewną ilość tych materiałów wybuchowych, mam mu dać znać szyfrem i pismem utajonym za granicę, a później przez niego upatrzone obiekty mają podlegać dywersji.”
00:02:26:17Milicjant wprowadza na salę H. Bogackiego.
00:02:38:08Prokurator zadaje pytanie: „Na rzecz czyjego wywiadu pracował świadek?”. Bogacki odpowiada: „Pracowałem dla wywiadu amerykańskiego za kuriera.”
00:02:49:15Legitymacja niemiecka z widocznym nazwiskiem Marszałka.
00:02:53:11Legitymacja niemiecka ze zdjęciem Marszałka.
00:02:58:16Niewypełnione dokumenty.
00:03:01:22Przemawia prokurator.
00:03:05:06Siedzący oskarżeni.
00:03:09:23Marszałek. Zbliżenie.
00:03:12:13Wyrwas. Zbliżenie.
00:03:14:21Szczurek. Zbliżenie.
00:03:16:05Bartosz. Zbliżenie.
00:03:17:21Tłum zebrany w sali.
00:03:20:12Przemawia prokurator.
00:03:37:09Kopalnia. Wiec górników.
00:03:44:00Słuchający górnicy.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach wydał wyrok w sprawie zdrajców państwa i narodu polskiego. Marszałek, Wyrwas, Szczurek skazani na karę śmierci. Bartosz – na dożywotnie więzienie. Brudne rekwizyty szpiegowskiej roboty: mapy, plany, mikroaparaty dla fotografowania obiektów przemysłowych i dolary. Za te dolary zdrajcy informowali o naszym przemyśle i o surowcach mających znaczenie dla obronności kraju. Z gniewem i oburzeniem słuchali górnicy i hutnicy cynicznych zeznań amerykańskich agentów. Wiktor Marszałek, szpieg z Katowic. Teodor Wyrwas dostarczał wywiadowi amerykańskiemu planów wentylacji Kopalni „Katowice”. Zniszczenie urządzeń wentylacyjnych miało spowodować śmierć górników. Szczurek z Wałbrzycha, członek bandy „WIN”. Bartosz – także pomagał w przygotowywaniu aktów dywersyjnych. A oto jeden ze świadków, amerykański kurier Hubert Bogacki, ten, który przekazywał szpiclom dyspozycje berlińskiej centrali. Dywersanci przerzucani do Berlina otrzymywali autentyczne zachodnioniemieckie legitymacje. Bogacki przywiózł pieczątkę adenauerowskiej policji i niewypełnione blankiety dokumentów. Przemówienie prokuratora ujawniło prawdę kreciej robocie wywiadu amerykańskiego, który w krajach demokracji ludowej werbuje szpiegów i dywersantów.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę