Księża katoliccy w służbie Kościoła i Polski Ludowej

Księża katoliccy w służbie Kościoła i Polski Ludowej
Loading the player ...
Tytuł pełny: Księża katoliccy w służbie Kościoła i Polski Ludowej
Data wydania: 1952-02-27
Czas trwania: 02:36
Kategorie tematyczne: polityka wewnętrzna, religia
opis filmu
O filmie

Msza święta. Obrady komisji – przemówienia i brawa.

Komentarz: Jerzy Bossak
Numer tematu: 3-4
Osoba: Antoni Bida (działacz komunistyczny i dyplomata, dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań), Herbert Bednorz (biskup rzymskokatolicki), Antoni Kulawik (ksiądz), Henryk Weryński (ksiądz)
Czas akcji: 1952
Miejsce akcji: Warszawa
Wymiana zagraniczna: Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:19Napis na dekoracji: „KSIĘŻA KATOLICCY W SŁUŻBIE KOŚCIOŁA I POLSKI LUDOWEJ”.
00:00:06:02Krzyż zawieszony w sali obrad.
00:00:08:12Uczestnicy obrad biorą udział w mszy.
00:00:25:08Napis: „POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA ZAPEWNIA OBYWATELOM WOLNOŚĆ SUMIENIA I WYZNANIA”.
00:00:31:13Księża w sali obrad.
00:00:37:21Przewodniczący otwiera zjazd.
00:00:42:00Zbliżenia zebranych księży.
00:00:47:12A. Bida.
00:00:49:14Zbliżenia zebranych księży.
00:00:55:17Przemawia ks. Kulawik: „Sprawa stabilizacji na Ziemiach Zachodnich nie jest jeszcze całkowicie załatwiona...”.
00:01:16:00Słuchający księża.
00:01:17:21Przemawia ks. Bednorz: „Proszę księży, jeżeli klerowi niemieckiemu, przy aprobacie najwyższych dostojników...”.
00:01:57:23Oklaski.
00:02:00:18Przemawia ks. Weryński: „...najszerszych sfer społeczeństwa patriotycznego, a w nim i z nim patriotycznego duchowieństwa odpowiada naszym zdaniem projekt naszej konstytucji”.
00:02:18:04Słuchający księża.
00:02:19:21Przemawia ks. Weryński: „Przez udział w dyskusji wszyscy obywatele kraju stają się w ten sposób współtwórcami nowej konstytucji...”.
00:02:37:23Oklaski.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Główna Komisja Księży przy Związku Bojowników o Wolności i Demokrację zebrała się w Warszawie na zjeździe krajowym. Podczas narady księża wysłuchali sprawozdania z dotychczasowej działalności komisji. Na obrady przybył dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań, minister Antoni Bida. Referat wygłosił ksiądz kanonik doktór Kulawik, podkreślając sprawę tymczasowości administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich. Ksiądz Bednorz mówił o akcji protestacyjnej duchowieństwa polskiego przeciwko rewizjonizmowi zachodnioniemieckiemu. Przemówienie księdza Weryńskiego poświęcone było projektowi konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W zakończeniu ksiądz Weryński oświadczył:...

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę