III Konferencja Warszawska PPR

III Konferencja Warszawska PPR
Loading the player ...
Tytuł pełny: III Konferencja Warszawska PPR
Data realizacji zdjęć: 1948
Czas trwania: 03:10
opis filmu
O filmie

Oryginalny opis zawarty w raportach zdjęciowych: „Dnia 28.11.48 w sali Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w W-wie, odbyła się konferencja warszawskiej organizacji PPR poświęcona wyborom delegatów na Kongres Zjednoczenia. Konferencję zagaił I sekretarz warszawskiej organizacji PPR tow. Zawadzki. W prezydium zasiadali: przewodniczący konferencji tow. Dworakowski, tow. Berman, tow. Spychalski, tow. Fiedler, przedstawiciel PPS tow. Baranowski. Referat polityczny wygłosił tow. Berman. Sprawozdanie Komitetu Warszawskiego PPR wygłosił sekretarz KW PPR tow. Stanisław Zawadzki. Z ramienia bratniej partii PPS przemawiał tow. Baranowski. Zbliżenie siedzących na Sali (od prawej) tow. Zawadzki, tow. Berman, tow. Fidler, tow. Spychalski”.

Asystent operatora: Witold Jabłoński
Osoba: Jakub Berman (członek PPR), Marian Spychalski (członek KC PPR), Franciszek Fiedler (członek PPR), Władysław Dworakowski (członek PPR), Stanisław Zawadzki (sekretarz KC PPR)
Obiekt: Ministerstwo Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Zdarzenie: Konferencja Warszawska PPR
Czas akcji: 28.11.1948
Miejsce akcji: Warszawa
Format dźwięku: brak
Format klatki: 4:3
System koloru: czarno-biały
Opis sekwencji
00:00:00:00Zbliżenie przemawiającego Stanisława Zawadzkiego.
00:00:21:06Kotara z napisem „III KONFERENCJA WARSZAWSKA” oraz z portretami Lenina i Stalina.
00:00:30:08Ujęcie przemawiającego.
00:00:46:12Ogólne ujęcie prezydium.
00:00:54:13Ujęcie widowni.
00:01:00:13Zbliżenia uczestników konferencji. Kolejno: Aleksander Zawadzki, Jakub Berman, Franciszek Fiedler, Marian Spychalski.
00:01:23:21Widok ogólny klaszczącej widowni.
00:02:12:20Ujęcia przemawiającego Jakuba Bermana i prezydium.
00:02:43:04Klaszcząca publiczność.
zwiń zakładkę
zwiń zakładkę