Delegacja radziecka opuściła Polskę

Delegacja radziecka opuściła Polskę
Loading the player ...
Tytuł pełny: Delegacja radziecka opuściła Polskę. Odjazd Mołotowa i Żukowa
Data wydania: 1951-08-01
Czas trwania: 01:13
Kategorie tematyczne: polityka zagraniczna
opis filmu
O filmie

Mołotow i Żukow idą w otoczeniu członków rządu. Mołotow i Cyrankiewicz przechodzą przed kompanią honorową. Mołotow i Żukow żegnają się z przedstawicielami polskich władz. Mołotow w oknie odjeżdżającego pociągu.

Numer tematu: 1-2
Osoba: Wiaczesław Mołotow (rosyjski działacz komunistyczny, polityk radziecki), Gieorgij Żukow (radziecki dowódca wojskowy)
Zdarzenie: pożegnanie delegacji radzieckiej na dworcu w Warszawie
Czas akcji: 1951
Miejsce akcji: Warszawa
Wymiana zagraniczna: Tyden ve Filmu (TvF), Actualités Françaises
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:22Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 32/51”.
00:00:19:18Napis: „Delegacja radziecka opuściła Polskę”, w tle delegacja radziecka idąca po peronie.
00:00:33:12Mołotow i Cyrankiewicz przed kompanią honorową.
00:00:46:16Mołotow i Żukow żegnają się z delegacją polskich władz.
00:01:02:16Mołotow wchodzi do pociągu.
00:01:08:02Mołotow w oknie odjeżdżającego pociągu.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Radziecka delegacja rządowa, która przybyła do Polski na Święto Odrodzenia, opuściła Warszawę po trzydniowym pobycie. Wicepremiera Związku Radzieckiego Wiaczesława Mołotowa i marszałka Żukowa żegnali na dworcu przedstawiciele najwyższych władz państwowych i delegacje ludności stolicy. Udział wicepremiera Mołotowa i marszałka Żukowa w naszym święcie lipcowym to jeszcze jeden dowód przyjaźni Związku Radzieckiego dla Polski, to jeszcze jedna manifestacja naszego braterskiego sojuszu.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę