Stoczniowcy

Stoczniowcy
Loading the player ...
Tytuł pełny: Nadanie Karty Stoczniowców
Data wydania: 1951-12-27
Czas trwania: 01:44
Kategorie tematyczne: gospodarka, polityka
opis filmu
O filmie

Odczytanie uchwały rządowej dotyczącej Karty Stoczniowców. Stoczniowcy podczas pracy.

Komentarz: Jerzy Bossak
Numer tematu: 1-2
Osoba: Buńko (stoczniowiec), Łucja Kowalik (instalatorka w stoczni), Markowski (monter w stoczni)
Obiekt: Stocznia Gdynia
Zdarzenie: ustanowienie Karty Stoczniowców
Czas akcji: 1952
Miejsce akcji: Gdańsk
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:17Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 1/52”.
00:00:19:03Napis: „Stoczniowcy”. Stoczniowcy w sali obrad. Stół prezydialny.
00:00:27:06Przemawia J. Tokarski.
00:00:29:20Zebrani biją brawo.
00:00:33:10Ł. Kowalik bije brawo.
00:00:35:08Przemawia Buńko.
00:00:40:05Zebrani biją brawo.
00:00:44:22Na ścianie plakat: „Stoczniowcy! Na troskliwą opiekę Partii i Rządu odpowiemy wzmożoną wydajnością – podniesieniem dyscypliny pracy”. Stocznia.
00:00:49:17Stoczniowcy obradują nad planem.
00:00:54:00J. Markowski kieruje pracą.
00:00:55:13Dźwig niesie element kadłuba.
00:00:58:02Nitowanie.
00:01:03:18Ł. Kowalik podczas pracy.
00:01:09:03Pracownik otrzymuje ulotkę.
00:01:12:20Ulotka: „Do czynu – stoczniowcy! Walczymy o tytuł najlepszej brygady! [...] Niech żyją ofiarni rurarze z brygady tow. Buńki! Cała załoga blacharni bierze udział we współzawodnictwie!”.
00:01:16:06Buńko rozmawia z brygadowym Kościckim.
00:01:23:03Kobieta wbija sumę na licznik.
00:01:27:10M. Kotlarek wypisuje rachunki.
00:01:34:09Pobieranie wypłat z kasy.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Z dumą i radością wysłuchali stoczniowcy gdańscy uchwały rządowej zapewniającej im specjalne przywileje i wyróżnienia w zakresie płac, praw honorowych, emerytalnych oraz warunków mieszkaniowych.
„Na Kartę Stoczniowców odpowiemy wzmożonym wysiłkiem produkcyjnym” – oświadczył przodownik Stoczni Gdańskiej Buńko.
Stoczniowcy nie zawiodą. Dzisiejsze hasło brzmi: „Z okazji urodzin towarzysza Stalina przedterminowe wykonanie planu”. Monter Markowski kieruje zakładaniem nowego elementu kadłuba. W nitowaniu wyróżniają się przodownik Świnkowski i jego pomocnik Pamulak. Instalatorka Łucja Kowalik wykonuje 270% normy. Ulotka-biuletyn donosi o sukcesach rurarzy. „Dobrze jest” – mówi nasz znajomy mistrz Buńka. Przeciętna dla całej brygady 150%. W biurze obrachunkowym aż huczy. Trzeba uwzględnić większą wydajność pracy i obliczyć zarobki według nowych, zwiększonych stawek. Karta Stoczniowców to nowy krok ku lepszym warunkom życia i pracy mas robotniczych budujących zręby socjalizmu.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę