Dzień Wojska Polskiego

Dzień Wojska Polskiego
Loading the player ...
Tytuł pełny: Dzień Wojska Polskiego. W rocznicę Lenino
Data wydania: 1950-10-11
Czas trwania: 02:11
Kategorie tematyczne: wojsko
opis filmu
O filmie

Oficer objaśnia żołnierzom przebieg bitwy pod Lenino. Ćwiczenia żołnierzy na poligonie. Odczytanie listu do żołnierzy.

Numer tematu: 1
Zdarzenie: żołnierze podczas ćwiczeń na poligonie
Czas akcji: 1950
Miejsce akcji: Polska
Wymiana zagraniczna: Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:02Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 42/50”.
00:00:16:06Napis: „Dzień Wojska Polskiego”, w tle mapa działań wojennych Wojska Polskiego.
00:00:19:10Wykładowca pokazuje żołnierzom na mapie szlak bojowy Wojska Polskiego.
00:00:39:18Słuchający żołnierze.
00:00:52:04Żołnierze podczas ćwiczeń.
00:01:28:00Maszerujące wojsko.
00:01:35:19Oficer odczytujący specjalny rozkaz.
00:01:39:12Żołnierze stojący w szeregach.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Lenino – miejscowość na Białorusi radzieckiej, której nazwa przeszła do historii Polski Ludowej. W siódmą rocznicę bitwy, w której wspólnie przelana krew cementowała nierozerwalnie braterstwo idei Wojska Polskiego z Armią Radziecką, odbyły się we wszystkich jednostkach specjalne zebrania i pogadanki. Odrodzone Wojsko Polskie, związane z niezwyciężoną Armią Radziecką, stoi na straży bezpieczeństwa i niepodległości Polski Ludowej.
Jesteśmy na ćwiczeniach bojowych jednego z pododdziałów I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Kościuszkowcy przodują w pracy społeczno-wychowawczej i wyszkoleniu bojowym.
12 października przed frontem wszystkich oddziałów Wojska Polskiego odczytany został specjalny rozkaz najwyższego zwierzchnika siła zbrojnych Bolesława Bieruta i ministra obrony narodowej marszałka Konstantego Rokossowskiego. „Szeregowcy i marynarze, podoficerowie, generałowie i admirałowie. Wojsko Polskie wraz z całym narodem obchodzi dziś po raz pierwszy dzień Wojska Polskiego. W dniu tym pozdrawiam was i życzę dalszych osiągnięć w wyszkoleniu bojowym i wychowaniu politycznym w oparciu o doświadczenia Armii Radzieckiej i przodującą stalinowską naukę wojenną”.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę