III Kongres SED

III Kongres SED
Loading the player ...
Tytuł pełny: III Kongres SED
Data wydania: 1950-08-08
Czas trwania: 01:15
Kategorie tematyczne: wydarzenia światowe
opis filmu
O filmie

Oklaski delegatów kongresu. Przedstawiciele partii komunistycznych Europy na kongresie. Przemówienie Piecka. Klaszczący uczestnicy kongresu.

Lektor: T. Nowicki
Numer tematu: 6
Osoba: Palmiro Togliatti (przywódca włoskich komunistów), Wilhelm Pieck (prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej), Jacques Duclas (przedstawiciel Komunistycznej Partii Francji), Józef Cyrankiewicz (premier)
Zdarzenie: delegaci z różnych państw na kongresie w Berlinie
Czas akcji: 1950
Miejsce akcji: Berlin
Wymiana zagraniczna: Rumunia, DEFA Augenzeuge, Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:01Plansza: „Z CAŁEGO ŚWIATA”.
00:00:06:19Napis: „III Kongres S.E.D.”, w tle delegaci kongresu.
00:00:09:20Delegaci oklaskami witają prezydium kongresu.
00:00:26:09Prezydium kongresu: Susłow, Pospiełow, Palmiro Togliatti, Jacques Duclos, Józef Cyrankiewicz i Jakub Berman.
00:00:49:01Przemówienie Wilhelm Pieck, prezydent NRD.
00:00:57:04Oklaski uczestników kongresu.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Ponad 4000 delegatów i gości z całych Niemiec wzięło udział w Berlińskim Kongresie Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, liczącej dzisiaj ponad 1 750 000 członków. W obradach zjazdu wzięli udział przedstawiciele 25 partii komunistycznych i robotniczych z całego świata. W prezydium zasiedli między innymi delegaci WKPB Susłow i Pospiełow, Palmiro Togliatti wódz włoskiej klasy robotniczej, Jacques Duclas przedstawiciel Komunistycznej Partii Francji. Na czele delegacji polskiej premier Cyrankiewicz i minister Berman.
Przemawia Wilhelm Pieck, prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej, przewodniczący SED, nieustraszony bojownik antyfaszystowski. Raz jeszcze padają mocne, bezkompromisowe słowa o niewzruszonej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, o przełomie w stosunkach polsko-niemieckich, o tym, że granica na Odrze i Nysie jest granicą pokoju.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę