Apel Wiktora Markiewki

Apel Wiktora Markiewki
Loading the player ...
Tytuł pełny: Apel Wiktora Markiewki. Górnik Markiewka. Górnicy wałbrzyscy odpowiadają na apel Markiewki
Data wydania: 1950-02-15
Czas trwania: 02:27
Kategorie tematyczne: gospodarka
opis filmu
O filmie

Górnik Markiewka podczas pracy w kopalni. Apel Wiktora Markiewki. Górnik Stanisław Magiera wyjaśnia sposób wyrębu chodnika.

Komentarz: Michał Łucki
Zdjęcia: Jerzy Pyrkosz
Numer tematu: 1-2
Osoba: Stanisław Magiera (górnik, przodownik pracy), Wiktor Markiewka (górnik kopalni „Polska”)
Zdarzenie: górnik Markiewka zwraca się z apelam do górników
Czas akcji: 1950
Miejsce akcji: Świętochłowice
Wymiana zagraniczna: Bułgaria, Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:14Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 8/50”.
00:00:21:04Napis: „Apel Wiktora Markiewki”, w tle kopalnia „Polska”.
00:00:27:01Górnik Wiktor Markiewka w czasie pracy w kopalni.
00:00:41:14Górnik zakłada ładunki wybuchowe w ścianie węgla.
00:01:15:00Górnicy ładują węgiel na taśmociąg.
00:01:24:12Na zebraniu Wiktor Markiewka apeluje do górników.
00:01:50:02Zebrani w sali biją brawo.
00:01:58:18Narada przodujących górników Dolnego Śląska.
00:02:09:02Górnik Magiera wyjaśnia górnikom sposób wyrębu chodnika.
00:02:22:22Zebrani w sali biją brawo.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Kopalnia „Polska”. Tu pracuje Wiktor Markiewka, przodujący górnik Śląska. 410% normy, tyle przeciętnie osiąga Markiewka. Tajemnica jego sukcesu to przede wszystkim umiejętne i oszczędne wiercenie dziur odstrzałowych. Od Wiktora Markiewki wiele można się nauczyć. 32 lata przepracował w kopalni, zawsze na dole. Gotowe. Teraz ładuje urobek razem ze swoim ładowaczem. Przyspiesza to znacznie pracę.
Na zebraniu górników Markiewka wystąpił z apelem: „Ja, Wiktor Markiewka, jeden z dziewięciu synów górnika Pawła, w zrozumieniu wielkich zadań, jakie czekają nas przy wykonaniu planu sześcioletniego, w dążeniu do socjalizmu i dobrobytu zobowiązuję się w ciągu trzech miesięcy wspólnie z moim ładowaczem wydobyć 1620 ton węgla, zamiast przewidzianych normą 540 ton. Równocześnie wzywam wszystkich górników do pójścia w moje ślady”.
Na naradzie przodujących górników Dolnego Śląska Stanisław Magiera wyjaśnia swój sposób wyrębu chodnika. W odpowiedzi na apel Markiewki Magiera i inni górnicy podjęli długofalowe zobowiązania produkcyjne. Na progu planu sześcioletniego robotnicy polscy postanawiają: „O zwycięstwa produkcyjne walczyć będziemy nie dorywczymi zrywami, lecz codzienną pracą”.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę