Wybory w Polsce ogłoszone!

Wybory w Polsce ogłoszone!
Loading the player ...
Tytuł pełny: Plakat - wybory do sejmu w Polsce ogłoszone
Data wydania: 1946-11-13
Czas trwania: 01:12
Kategorie tematyczne: media
opis filmu
O filmie

Gazety, afisze, drukarnia, ulotki, gazety. Gazeciarze na ulicach. Kiosk z napisem: Ekspress Wieczorny. Ludzie czytający gazety. Na końcu kroniki napis: Danina Narodowa na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych.

Numer tematu: 11
Zdarzenie: wybory w Polsce
Czas akcji: 1946-11
Miejsce akcji: Warszawa
Wymiana zagraniczna: Welt im Film, Nowosti Dnia (Now. D.), Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone)
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:00Plansza: "Z ostatniej chwili. Wybory w Polsce ogłoszone!".
00:00:05:21Druk gazet.
00:00:15:00Pracownicy drukarni układają gazety.
00:00:19:08"Kurier popularny" na transporterze.
00:00:22:04Ludzie czytają gazety.
00:00:26:07Drukarze układają gotowe egzemplarze.
00:00:30:12Mężczyzna czyta "Życie Warszawy".
00:00:36:22Z drukarni wychodzą kolporterzy z paczkami gazet.
00:00:41:18Chłopiec sprzedaje gazety.
00:00:44:00Ludzie idą ulicą i czytają gazety.
00:00:48:09Ludzie kupują gazety w kiosku.
00:00:50:15Ludzie stoją i czytają gazety.
00:00:54:07Mężczyzna powozi i jednocześnie czyta gazetę.
00:01:01:06Plansza z napisem: "Danina Narodowa na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych - odpowiedź protektorom NIEMIEC!".
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Wybory zostały ogłoszone! 19 stycznia naród wybierze Sejm Ustawodawczy odrodzonej Rzeczypospolitej. Wieść o ustaleniu terminów wyborów lotem błyskawicy rozeszła się po całym kraju. Gazety, które przyniosły tekst zarządzenia prezydium Krajowej Rady Narodowej, były rozchwytywane. Obóz postępu i demokracji idzie do wyborów zjednoczony.

zwiń zakładkę
komentarz

Minutowy tzw. plakat wyborczy należał do szerokiego zestawu środków formalnych PKF. Czasem pojedyncze graficzne ujęcia zamieszczano na końcu wydania, czasem pojawiały się jako samodzielne filmy rozpowszechniane w kinach. Komuniści wiedzieli, ze propagandy nigdy za wiele. Mimo, iż w okresach przedwyborczych parkany i słupy ogłoszeniowe uginały się pod nadmiarem okolicznościowych haseł, PKF pozwalała zwielokrotnić efekt. Kosztów przedsięwzięcia nie liczono. Obawiając się wyniku wyborów, już kilka tygodni wcześniej rozpoczęła się kompania zastraszenia. Manifestacje przedwyborcze na ulicach miast i wymuszane deklaracje poparcia dla Bloku Demokratycznego pokazywały, jak bardzo nowa władza obawiała się społecznego odrzucenia. (MKC)

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę