Wysiedlenie Niemców

Wysiedlenie Niemców
Loading the player ...
Tytuł pełny: Wysiedlenie Niemców z terenów Ziem Zachodnich
Data wydania: 1946-07-24
Kategorie tematyczne: historia
opis filmu
O filmie

Wysiedlenie Niemców z terenów Ziem Zachodnich.

Numer tematu: 5
Zdarzenie: wysiedlenie Niemców z terenów Ziem Zachodnich
Czas akcji: 1946-07
Miejsce akcji: Ziemie Zachodnie
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:01Niemcy zgromadzeni przed pociągiem.
00:00:03:09Wagon z napisem: "Kuchnia". Niemcy otrzymują posiłek.
00:00:09:06Rozdawanie chleba. Widoczny napis na wagonie: "POLSKI CZERWONY KRZYŻ".
00:00:11:14Rozdawanie zupy. Kobieta podaje wiadro.
00:00:14:18Napis na wagonie: "POLSKI CZERWONY KRZYŻ. OKRĘG ŁÓDZKI".
00:00:16:18Siostry zajmują się niemowlętami.
00:00:20:02Niemowlę i dwie siostry.
00:00:24:15Siostry pomagają starcom wchodzić do pociągu.
00:00:30:18Kobieta wchodząca do wagonu i siostra.
00:00:34:20Tabliczka z napisem: "MISJA BRYTYJSKA".
00:00:36:12Anglicy przejmują transport.
00:00:39:21Sprawdzanie dokumentów.
00:00:43:06Mężczyzna sprawdza dokumenty.
00:00:46:12Niemcy odjeżdżają z zadowoleniem.
00:00:51:14Odjeżdżający pociąg.
00:00:59:13Wagon Polskiego Czerwonego Krzyża.
00:01:01:08Dworzec i odjeżdżający pociąg.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Niemcy opuszczają Ziemie Zachodnie, ustępując miejsca polskim osadnikom ze zrujnowanych terenów centralnych i ze Wschodu. Wbrew kłamstwom szerzonym przez propagandę niemiecką i jej zachodnioeuropejskich przyjaciół, wysiedlamy ich w sposób zgodny z międzynarodowymi zobowiązaniami, dajemy żywność na drogę i pomoc sanitarną. Nie kierujemy się uczuciem zemsty, jakkolwiek uczucie to byłoby aż nadto zrozumiałe w obliczu krzywd, jakich doznaliśmy nie tylko ze strony gestapo, ale i ze strony cywilnej ludności niemieckiej.
Przekonała się o tym najlepiej Misja Brytyjska, która przyjmuje wysiedleńców, skierowanych do angielskiej strefy okupacyjnej.
Popatrzcie na tych nieszczęśliwców torturowanych przez okrutnych Polaków...
Około miliona Niemców opuściło już granicę Rzeczypospolitej. Miejsce ich zajmie polski chłop i polski robotnik, ludzie twardej pracy i nieugiętego charakteru, którzy z Ziem Zachodnich uczynią trwałą opokę polskości.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę