Order Zwycięstwa dla marszałka

Order Zwycięstwa dla marszałka
Loading the player ...
Tytuł pełny: Dekoracja Marszałka Roli - Żymierskiego Orderem Zwycięstwa przez ambasadora Lebiediewa
Data wydania: 1945-12-03
opis filmu
O filmie

Odznaczanie. Uroczystość z udziałem m.in. premiera E. Osóbki-Morawskiego.

Numer tematu: 3
Osoba: Wiktor Zacharowicz Lebiediew (ambasador ZSRR w Polsce), Michał Rola-Żymierski (marszałek, naczelny dowódca Wojska Polskiego)
Zdarzenie: odznaczanie Marszałka Roli-Żymierskiego
Czas akcji: 1945
Miejsce akcji: Warszawa
Wymiana zagraniczna: Gaumont British, Actualités Françaises, Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:21Uchwała Rady Najwyższej ZSRR.
00:00:05:16Order Zwycięstwa.
00:00:09:18Ambasador Lebiediew odczytuje uchwałę.
00:00:14:20Marszałek Rola-Żymierski.
00:00:18:09Ambasador wręcza order marszałkowi.
00:00:27:18Ambasador i Osóbka-Morawski w otoczeniu członków rządu.
00:00:29:07Prezydent Bierut składa gratulacje marszałkowi.
00:00:32:04Marszałek przyjmuje gratulacje od członków rządu.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Order Zwycięstwa [ros. Орден «Победа»], najwyższe odznaczenie wojskowe Związku Radzieckiego. W dniu 14 listopada ambasador sowiecki Lebiediew udekorował tym orderem marszałka Polski Żymierskiego w dowód uznania przez Związek Radziecki wybitnych jego zasług w dziele organizacji polskich sił zbrojnych i zwycięskiej walki z [!] wspólnym, odwiecznym wrogiem.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę