Nacjonalizacja kopalń we Francji

Nacjonalizacja kopalń we Francji
Loading the player ...
Tytuł pełny: Nacjonalizacja kopalń we Francji
Data wydania: 1945-11-13
Czas trwania: 01:18
Kategorie tematyczne: gospodarka
opis filmu
O filmie

Obrady francuskiego rządu. Kopalnia, górnicy przy pracy. Górnik wracający do domu.

Numer tematu: 6
Zdarzenie: nacjonalizacja kopalń we Francji
Czas akcji: 1945
Miejsce akcji: Francja
Wymiana zagraniczna: Actualités Françaises, Tyden ve Filmu (TvF)
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:06Sala obrad.
00:00:13:00Hałdy węgla.
00:00:15:14Pociągi załadowane węglem.
00:00:21:03Górnik pracujący przy ścianie węgla.
00:00:25:02Wagonik z węglem jadący po szynach.
00:00:34:01Urządzenia wspomagające wydobycie węgla.
00:00:37:09Winda jadąca do góry.
00:00:41:10Górnicy wychodzący z kopalni.
00:00:50:01Kolonia górnicza, górnik wchodzi do domu.
00:01:03:08Górnik wita się z żoną.
00:01:09:18Twarze uśmiechniętych górników.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Francuski przemysł węglowy został upaństwowiony. Wbrew knowaniom wielkoprzemysłowych potentatów Francja wkracza na drogę upaństwowienia kluczowych gałęzi wytwórczości. Ze względu na wyjątkowe znaczenie produkcji węglowej dla odbudowy przemysłu francuskiego kopalnie węgla poszły na pierwszy ogień. W instancjach kierowniczych upaństwowionego przemysłu węglowego zasiedli przedstawiciele górników i inżynierów górniczych. Upaństwowienie kopalń zaznaczyło się we Francji ogromnym wzrostem wydobycia węgla. Sukces ten zawdzięcza Francja w znacznym stopniu górnikom polskim, których znaczna liczba pracuje w kopalniach francuskich. Rząd Rzeczypospolitej rozpoczął starania o repatriację górników polskich z Francji. Będą oni pracowali w przemyśle węglowym na Ziemiach Odzyskanych. Powrót górników polskich odbywać się będzie stopniowo, w miarę zastępowania ich na kopalniach francuskich przez rodowitych Francuzów. Opinia francuska zgodnie podkreśla ogromne zasługi górników polskich w odbudowie przemysłu węglowego Francji.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę