Delegacja ONZ w Polsce

Delegacja ONZ w Polsce
Loading the player ...
Tytuł pełny: Delegacja ONZ, do spraw odbudowy gospodarczej, zwiedza zniszczone tereny okolic Warki
Data wydania: 1946-08-27
Czas trwania: 01:42
opis filmu
O filmie

Powitanie delegacji na lotnisku. Zwiedzanie zniszczonych wojną okolic Warki. Prowizoryczne budy, schrony zamienione na mieszkania, nędza mieszkańców. Nowe osiedle mieszkaniowe w Piasecznie.

Numer tematu: 2
Zdarzenie: delegacja ONZ do spraw odbudowy gospodarczej z wizytą w Polsce
Czas akcji: 1946-08
Miejsce akcji: Piaseczno
Wymiana zagraniczna: Actualités Françaises, Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone), Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:12Z samolotu Ju-52 - zdobytego na Niemcach - z czeskimi znakami rejestracyjnymi wysiadają goście.
00:00:03:16Powitanie na lotnisku.
00:00:09:14Delegat zagraniczny.
00:00:12:08Mężczyzna w kapeluszu - delegat.
00:00:13:01Grupa osób rozmawia, dziennikarze notują.
00:00:16:01Delegaci na lotnisku.
00:00:17:21Delegaci, w tle samolot.
00:00:20:21Grupa delegatów, w tle przód trójmotorowego Ju-52. Przez moment widoczny samolot Lockheed Elektra.
00:00:23:22Ta sama grupa przed komorą celną.
00:00:27:10Droga, wzdłuż niej sterczą kikuty drzew - pozostałości wojny.
00:00:30:20Zrujnowane domy, po schodach schodzą delegaci.
00:00:36:15Delegaci schodzą ostrożnie po schodach.
00:00:41:15Zamieszkały przez rodzinę bunkier, lepianka. Kobieta przy wejściu.
00:00:44:04Dwie kobiety rozmawiają z delegatem.
00:00:46:22Delegat wchodzi do wnętrza bunkra przez tunel.
00:00:51:00Dwaj delegaci wychodzą z bunkra.
00:00:54:03Cała grupa wychodzi z bunkra. Komin na bunkrze, kury, koza na dachu.
00:01:05:03Grupa delegatów wśród lepianek i bunkrów zamienionych na mieszkania.
00:01:09:13Słomiane strzechy, dach i okna.
00:01:14:02Delegaci wśród ruder.
00:01:17:08Trzej mężczyźni rozmawiają.
00:01:21:06Dwa budynki wiejskie w budowie. Panorama na budującą się wioskę.
00:01:28:00Murowany budynek, częściowo już wykończony.
00:01:29:20Delegaci przed nowym budynkiem.
00:01:32:01Delegaci na placu budowy.
00:01:34:03Delegaci oglądają cegły.
00:01:36:15Delegaci przy innych materiałach budowlanych.
00:01:39:15Delegaci idą drogą, w tle budująca się wioska.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Do Warszawy przybyła z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych delegacja do spraw odbudowy gospodarczej terenów zniszczonych. W skład delegacji weszli przedstawiciele Francji, Ameryki, Kanady, Czechosłowacji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Grecji i Ukrainy Sowieckiej. Delegacji przewodniczył Francuz pan Gorisel. Po konferencji w ministerstwie przemysłu delegacja zwiedziła pas zniszczeń wojennych w okręgu Warki. Prawie 90% domów mieszkalnych uległo na tym terenie całkowitemu zniszczeniu. Bezdomni mieszkańcy chronią się wraz z dobytkiem w ciasnych norach i lepiankach. Oto dawny bunkier zamieszkały przez rodzinę złożoną z kilku osób wraz z dziećmi. Straszna nędza mieszkańców tych okolic wywarła na delegatach wstrząsające wrażenie. Zniszczenia w Polsce przekraczają wszystko, co widzieli dotychczas. Ale nie tylko ogrom zniszczeń zrobił na gościach wrażenie. Zaimponowało im także tempo naszej odbudowy. Na zniszczonych terenach powstają już nowe, wzorowe osiedla. Wieś Nowe Piaseczno buduje się z cegły, betonu i nowoczesnych materiałów zastępczych. Na wrześniowej sesji komisji OZN-u z pewnością będzie mowa o pomocy dla zniszczonej Polski.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę