Przemówienie R. H. Jaksona

Przemówienie R. H. Jaksona
Loading the player ...
Tytuł pełny: Przemówienie prokuratora Jaksona na zakończnie procesu w Norymberdze
Data wydania: 1946-09-03
Czas trwania: 00:57
Kategorie tematyczne: historia, wydarzenia światowe, prawo, wojsko
opis filmu
O filmie

Sala rozpraw. Ława oskarżonych. Mowa prokuratora Jacksona.

Numer tematu: 11
Osoba: Julius Streicher (członek NSDAP, Gauleiter Frankonii, Obergruppenfuehrer SA, organizator pogromów i bojkotów Żydów oraz redaktor, a potem wydawca niemieckiego pisma prowadzącego nagonki na Żydów pt. "Der Stürmer"), Alfred Jodl (niemiecki dowódca wojskowy w stopniu generała-pułkownika (Generaloberst - odpowiednik generała armii)), Constantin von Neurath (Konstantin baron von Neurath) (niemiecki dyplomata, minister spraw zagranicznych Niemiec (1932-1938) i protektor Czech i Moraw (1939-1941, tytularnie do 1943 r.)), Joachim von Ribbentrop (Ulrich Friedrich Willy Joachim von Ribbentrop) (minister spraw zagranicznych III Rzeszy w latach 1938-1945), Ernst Kaltenbrunner (SS-Obergruppenführer, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA)), Wilhelm Keitel (Wilhelm Bodewin Johann Gustav Keitel) (niemiecki feldmarszałek (od lipca 1940 roku)), Fritz Sauckel [Ernst Fritz (Friedrich) Christoph Sauckel] (zbrodniarz wojenny, był pełnomocnikiem do spraw zatrudnienia od 1942 r. do końca II wojny światowej oraz SS-Obergruppenführerem), Wilhelm Frick (jeden z prominentnych działaczy narodowosocjalistycznych, minister spraw wewnętrznych III Rzeszy, a następnie protektor Czech i Moraw), Arthur Seyss-Inquart (właściwie Arthur Zajtich) (hitlerowski polityk, namiestnik Rzeszy w Austrii, a później komisarz Rzeszy w Holandii w okresie II wojny światowej), Rudolf Hess (Rudolf Walter Richard Heß) (jeden z przywódców hitlerowskiej III Rzeszy; do 1941 r. zastępca Adolfa Hitlera), Albert Speer (Berthold Konrad Hermann Albert Speer) (niemiecki polityk i architekt), Hermann Göring (Hermann Wilhelm Göring) (niemiecki działacz nazistowski, jeden z twórców i głównych postaci hitlerowskiej III Rzeszy), Baldur von Schirach (Baldur Benedikt von Schirach) (prominentny nazista i przywódca Hitlerjugend, a także gauleiter Wiednia), Karl Dönitz (grossadmiral i naczelny dowódca Kriegsmarine, ostatni naczelny dowódca Wehrmachtu i prezydent Rzeszy), Walter Funk (Walther Emanuel Funk) (niemiecki ekonomista, polityk NSDAP, prezes Reichsbanku, minister gospodarki III Rzeszy (1938-1945)), Alfred Rosenberg (zbrodniarz niemiecki, jeden z najbardziej wpływowych nazistów, twórca najważniejszych teorii rasistowskich narodowego socjalizmu oraz Minister Rzeszy do spraw Okupowanych Terytoriów Wschodnich), Erich Raeder (Erich Johann Albert Raeder) (niemiecki oficer marynarki w stopniu wielkiego admirała), Martin Bormann (jeden z przywódców hitlerowskich Niemiec, generał SS), Hans Frank (Hans Michael Frank) (funkcjonariusz nazistowski, zbrodniarz wojenny;), Robert Houghwout Jackson (Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych w latach 1940-1941 i sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych (1941-1954))
Obiekt: Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze
Zdarzenie: zakończenie procesu w Norymberdze
Czas akcji: 1946-09
Miejsce akcji: Norymberga
Wymiana zagraniczna: Gaumont British, Nowosti Dnia (Now. D.), Actualités Françaises, Welt im Film
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:15Sala sądowa wypełniona ludźmi - plan ogólny. Na stołach grube tomy akt i dokumentów dotyczących procesu.
00:00:04:19Ława oskarżonych, za nią szereg MP (Military Police) w białych kaskach.
00:00:09:08Prokurator amerykański, Robert Houghwout Jackson, na mównicy.
00:00:12:16Oskarżeni ze słuchawkami na uszach.
00:00:17:10Oskarżeni w otoczeniu żandarmerii wojskowej - kolejne ujęcia.
00:00:24:13Prokurator Robert Jackson.
00:00:28:10Oskarżeni. Z boku kobieta-tłumacz symultaniczny.
00:00:34:18Sala. Prokurator Robert Jackson, za nim widoczne stoły zapełnione dokumentami.
00:00:36:21Robert Jackson - wielkie przemówienie oskarżycielskie.
00:00:52:18Ława oskarżonych.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Proces w Norymberdze dobiega końca. Wielkie przemówienie oskarżycielskie wygłosił amerykański prokurator Robert Jackson, który oświadczył, że protokóły procesu norymberskiego przechowane zostaną na wieki jako historyczny dokument zwyrodnienia i hańby Niemiec XX stulecia. Kończąc swą mowę, Jackson oświadczył: "Jeślibyśmy powiedzieli, że ci ludzie są niewinni, to równałoby się to stwierdzeniu, że nie było żadnej wojny, że nikogo nie zabito i że nie zostało popełnione żadne przestępstwo".

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę