Święto ludowe

Święto ludowe
Loading the player ...
Tytuł pełny: Święto ludowe w dniach 8 i 9 czerwca. Przebieg uroczystości: w Nowosielcach, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Warszawie, Łodzi i Wrocławiu
Data wydania: 1946-06-27
Czas trwania: 04:05
Kategorie tematyczne: społeczeństwo, wydarzenia polskie
opis filmu
O filmie

Uroczystości we wsi Nowosielce. Przemówienie premiera. Chłopi z Racławic z transparentami. Pochód w Gdańsku. Obchody święta w Katowicach. Arka Bożek przemawia. Psie Pole - przemówienie Gomułki. Warszawa - składanie wieńców. Łódź - przemówienie Żymierskiego. Defilada ludowców.

Numer tematu: 1
Osoba: Arka Bożek (wicewojewoda śląsko-dąbrowski, członek PSL, działacz polski na Śląsku Opolskim), Władysław Gomułka (polityk, działacz komunistyczny, I sekretarz KC PPR (1943-1948)), Michał Rola-Żymierski (Marszałek Polski, Naczelny Dowódca Wojska Polskiego i minister obrony narodowej (1945-1949) i przewodniczący Państwowej Komisji Bezpieczeństwa, członek Prezydium Krajowej Rady Narodowej (1944-1947), członek Rady Państwa (1945-1949)), Edward Osóbka - Morawski (premier Rządu Tymczasowego i Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.), Stanisław Janusz (rolnik, polityk, prezes Związku Samopomocy Chłopskiej)
Zdarzenie: święto ludowe w dniach 8 i 9 czerwca
Czas akcji: 1946-06
Miejsce akcji: Gdańsk, Nowosielce, Łódź, Wrocław, Warszawa, Kraków, Katowice
Wymiana zagraniczna: Actualités Françaises
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:09Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 19/46".
00:00:23:01Nowosielce. Pole na którym zebrali się chłopi i przedstawiciele różnych partii - panorama.
00:00:29:21Sztandar z napisem: "ZWIĄZEK SAMOPOMOCY CHŁOPSKIEJ PRZEMYŚL".
00:00:31:09Zebrany tłum - panorama.
00:00:44:20Przemawiający premier.
00:00:48:08Podniesiona głowa kobiety w chustce, głowa mężczyzny.
00:00:50:16Przemawiający poseł Janusz.
00:00:54:12Grupa zebranych ze sztandarami.
00:00:56:00Kobieta w stroju regionalnym.
00:00:58:07Przemawia prezes L. Baranowski. Za nim transparent z napisem: "TAK! TAK! TAK! TAK! ODPOWIEDZ W GŁOSOWANIU".
00:01:02:21Na pierwszym planie głowa mężczyzny, w dole zebrany tłum.
00:01:04:16Zebrany tłum.
00:01:07:12Transparent z napisem: "OŚWIATA ROLNICZA TO DROGA DO DOBROBYTU".
00:01:09:18Wzniesienie, na nim pochód z transparentami i sztandarami.
00:01:12:08Gdańsk. Pochód na koniach.
00:01:15:12Pochód z transparentami. Widoczny napis: "Św. WOJCIECH".
00:01:23:00Przejazd udekorowanych samochodów. Widoczne napisy: "ŚWIĘTO LUDOWE", "LEŚNICY W SŁUŻBIE WSI", "Społem".
00:01:34:00Katowice. Tłumy słuchające mszy.
00:01:49:06Zebrany tłum przed ołtarzem (ujęcie z tyłu). Widoczny transparent z napisem: "WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK SAMOPOMOCY CHŁOPSKIEJ W KATOWICACH".
00:01:52:19Grupa ludzi w strojach regionalnych.
00:01:54:15Przemawia wicewojewoda śląski Arka Bożek.
00:01:58:04Grupa ludzi w strojach regionalnych, za nimi transparenty, sztandary.
00:02:02:02Uśmiechnięci: chłopiec i dziewczyna.
00:02:03:12Wrocław. Napis na transparencie: "TU POD CIOSEM ORĘŻA PIASTÓW LEGŁY HORDY NIEMIECKIE".
00:02:06:15Zebrany tłum, transparenty, sztandary.
00:02:19:08Transparent, na nim napis: STRONNICTWO LUDOWE. GMINA OLEŚNICZKA".
00:02:21:13Przemawia W. Gomułka.
00:02:24:12Tłum demonstrantów, na pierwszym planie dziennikarze, fotoreporterzy - panorama.
00:02:28:02Przemawia W. Gomułka - ujęcie z tyłu.
00:02:29:18Słuchający demonstranci, chłopi - zbliżenie.
00:02:38:00W. Gomułka na mównicy. Demonstranci oklaskują przemawiającego.
00:02:43:00Warszawa. Chłopi niosą wieniec na Grób Nieznanego Żołnierza.
00:02:47:07Chłopi kładą wieniec na płytę grobową.
00:02:49:08Grób Nieznanego Żołnierza. Uczestnicy święta ze sztandarami.
00:02:53:20Grób Staszica na Bielanach.
00:03:02:16Chłopi ze sztandarami. Dwie małe dziewczynki w strojach ludowych.
00:03:07:12Łódź. Panorama tłumu.
00:03:22:14Przemawiający marszałek na trybunie. Na pierwszym planie powiewające sztandary.
00:03:29:07Tłum ze sztandarami.
00:03:31:00Grupa roześmianych ludzi.
00:03:33:12Grupa młodzieży radośnie witająca marszałka.
00:03:34:21Chłopi przejeżdżający na koniach przed trybuną.
00:03:37:12Defilujący z transparentami przed trybuną.
00:03:43:14Marszałek przyjmujący defiladę.
00:03:44:13Przejeżdżający ciągnik "ubrany zielenią".
00:03:48:14Ludzie siedzący na samochodzie.
00:03:50:06Marszałek klaszczący w dłonie.
00:03:51:12Członkowie rządu.
00:03:52:10Chłopi przejeżdżający na wozach przybranych gałązkami - ujęcie z perspektywy ptasiej.
00:03:58:06Defilada przedstawicieli partii i chłopów.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Tegoroczne święto ludowe minęło pod znakiem zacieśnienia się sojuszu robotniczo-chłopskiego. W tradycyjnym miejscu wieców chłopskich pod wsią Nowosielce powiatu rzeszowskiego, zebrały się tłumy ludowców, przedstawiciele partii robotniczych organizacji młodzieżowych.
Przemówienia wygłosili przedstawiciele rządu z premierem na czele oraz przywódca Stronnictwa Ludowego, poseł Janusz.
Chłopi z województwa krakowskiego także obchodzili święto zgodnie z tradycją w historycznej wsi Racławice. We wszystkich przemówieniach manifestowano gorącą wolę zjednoczenia ruchu ludowego. Nie ma na wsi miejsca dla reakcji. Rząd Jedności Narodowej realizuje bowiem pełny program Polski Ludowej.
A oto fragment obchodu święta ludowego w Gdańsku.
Imponująco wypadły uroczystości ludowe w Katowicach.
Do zebranych przemówił między innymi wicewojewoda śląski Arka Bożek. Jak wiadomo Arka Bożek został wykluczony z PSL-u, nawoływał bowiem do dania twierdzącej odpowiedzi na wszystkie trzy pytania referendum.
Największa demonstracja ludności wiejskiej Ziem Odzyskanych odbyła się na Psiem [!] Polu w miejscu gdzie przez kilkuset laty wojska Krzywoustego rozbiły potęgę niemiecką.
Chłop polski ramię w ramię z robotnikiem i inteligentem demonstrował niezłomną wolę gospodarczej i społecznej odbudowy kraju i repolonizacji Dolnego Śląska. W obchodzie wziął udział wicepremier i minister Ziem Odzyskanych Władysław Gomułka.
W Warszawie uczestnicy zjazdu złożyli wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza i na mogile wielkiego przyjaciela ludu Stanisława Staszica.
W województwie łódzkim dwieście tysięcy chłopów manifestowało pod zielonymi sztandarami ruchu ludowego. Do Łodzi przybył Naczelny Dowódca Wojska Polskiego marszałek Żymierski, serdecznie witany przez uczestników święta.
Marszałek przyjął defiladę ludowców organizacji społecznych.
Święto ludowe stało się w całej Polsce manifestacją demokratycznej jedności ludu pracującego na wsi i w mieście.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę