Manifestacja patriotyczna

Manifestacja patriotyczna
Loading the player ...
Tytuł pełny: Manifestacja patriotyczna w Kłodzku
Data wydania: 1946-05-31
Czas trwania: 00:27
opis filmu
O filmie

Tłum zgromadzony na placu. Przemarsz manifestantów.

Numer tematu: 2
Osoba: Michał Rola-Żymierski (Marszałek Polski, Naczelny Dowódca Wojska Polskiego i minister obrony narodowej (1945-1949) i przewodniczący Państwowej Komisji Bezpieczeństwa, członek Prezydium Krajowej Rady Narodowej (1944-1947), członek Rady Państwa (1945-1949)), Wacław Barcikowski (prawnik, adwokat i działacz polityczny), Władysław Gomułka (polityk, działacz komunistyczny, I sekretarz KC PPR (1943-1948)), Stanisław Grabski (wiceprezes Krajowej Rady Narodowej), Juliusz Bieniek (biskup tytularny Dascylium, biskup pomocniczy katowicki (1937-1978))
Zdarzenie: manifestacja patriotyczna w Kłodzku
Czas akcji: 1946-05
Miejsce akcji: Kłodzko
Wymiana zagraniczna: Nowosti Dnia (Now. D.), Gaumont British
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:01Tłum zgromadzony przed gmachem.
00:00:05:12Uroczystość patriotyczna, zgromadzeni na placu.
00:00:07:04Zbliżenie tablicy z napisem: "SPRAWIEDLIWOŚCIĄ DZIEJOWĄ POLSKA ODZYSKAŁA KŁODZKO, MAJ 1945 ROK".
00:00:12:14Delegaci, widoczne sztandary.
00:00:14:19Zgromadzona publiczność, przemarsz manifestantów.
00:00:18:09Uczestnicy manifestacji patriotycznej. Transparent z napisem: "PIASTOWSKA ZIEMIA KŁODZKA ZAWSZE - POLSKĄ".
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Rocznica powstania śląskiego zbiegła się z rocznicą wyzwolenia Ziem Zachodnich. W obecności wiceprezydentów Krajowej Rady Narodowej Grabskiego i Barcikowskiego mieszkańcy Kłodzka manifestowali swoje przywiązanie do ojczystego kraju. Te zakusy na ziemię kłodzką zostaną odparte. Kłodzko jest polskie i na zawsze przy Polsce pozostanie.

zwiń zakładkę
komentarz

III powstanie śląskie - wystąpienie zbrojne od 2/3 maja do 5 lipca 1921 r. mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę