3 Maja w Warszawie i Katowicach

3 Maja w Warszawie i Katowicach
Loading the player ...
Tytuł pełny: 3 Maja w Warszawie i Katowicach, odsłonięcie pomnika Kościuszki
Data wydania: 1946-05-14
Czas trwania: 01:15
opis filmu
O filmie

Uroczystości w Warszawie. Masz polowa w Katowicach. Odsłonięcie pomnika.

Numer tematu: 2
Osoba: Marian Spychalski (generał, poseł do do Krajowej Rady Narodowej (1943-1952)), Franciszek Litwin (minister zdrowia), Antoni Władysław Szlagowski (duchowny katolicki, sufragan warszawski), Stanisław Grabski (polityk, ekonomista, jeden z wiceprezesów Krajowej Rady Narodowej w latach 1945-1947), Władysław Kiernik (minister administaracji publicznej), Stefan Matuszewski (minister informacji i propagandy)
Obiekt: pomnik Kościuszki
Zdarzenie: 3 Maja w Warszawie i Katowicach
Czas akcji: 1946-05-03
Miejsce akcji: Warszawa, Katowice
Wymiana zagraniczna: Actualités Françaises, Gaumont British
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:00Panorama z ołtarza na księży odprawiających Mszę Świętą.
00:00:06:12Chór - dwa ujęcia.
00:00:11:07Widok nawy - plan ogólny.
00:00:15:04Fragment nawy.
00:00:16:16Księża i ministranci.
00:00:19:00Celebrowanie mszy przez biskupa.
00:00:24:06Widok nawy i chóru od ołtarza.
00:00:26:10Dostojnicy stoją w ławkach.
00:00:28:06Panorama z wież na tłum zebrany przed kościołem.
00:00:33:00Niezliczone tłumy przed ołtarzem polowym na placu - ujęcie z góry, plan daleki.
00:00:40:09Delegacje ze sztandarami i dziewczynki w strojach ludowych.
00:00:42:08Panorama pocztów sztandarowych - plan bliski.
00:00:50:16Harcerze - panorama.
00:00:55:13Plac Sejmu Śląskiego w Katowicach. Widok tłumu zebranego przed ołtarzem. Na pierwszym planie biskup odwrócony plecami do ekranu.
00:00:59:13Widok zasłoniętego pomnika - plan ogólny.
00:01:02:13Odsłonięcie pomnika Tadeusza Kościuszki.
00:01:04:08Tablica z napisem na pomniku - zbliżenie.
00:01:07:22Panorama po pomniku.
00:01:10:15Płaskorzeźba głowy Kościuszki - zbliżenie.
00:01:12:16Widok odsłoniętego pomnika - ujęcie przez tłumy.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Warszawa uroczyście święciła 155. rocznicę uchwalenia konstytucji majowej. W kościele Karmelitów mszę św. celebrował ks. biskup Szlagowski w asyście członków kapituły. Na mszy obecny był wiceprezydent Krajowej Rady Narodowej profesor Stanisław Grabski, ministrowie: Matuszewski, Kiernik i Litwin, generał Spychalski oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.
Na Śląsku obchód trzeciomajowy zbiegł się z 25. rocznicą wybuchu trzeciego powstania śląskiego oraz ze świętem oświaty. W Katowicach odbyła się msza polowa przed województwem po czem [!] odsłonięto pomnik wielkiego Polaka, który dla mas ludowych stał się symbolem ukochania Ojczyzny i demokratycznych swobód narodu.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę