Powrót żołnierzy armii gen. Andersa

Powrót żołnierzy armii gen. Andersa
Loading the player ...
Tytuł pełny: Powrót żołnierzy z [!] armii Andersa - stacja kolejowa Koźle
Data wydania: 1946-01-14
Kategorie tematyczne: społeczeństwo, wojsko
opis filmu
O filmie

Na stację wjeżdża pociąg z repatriantami, żołnierzami Andersa. Żołnierze przechodzą pod bramą z napisem "OJCZYZNA WITA WAS".

Numer tematu: 8
Obiekt: stacja kolejowa Koźle
Zdarzenie: powrót żołnierzy armii gen. Andersa do Polski
Czas akcji: 1945-12
Miejsce akcji: Koźle
Wymiana zagraniczna: Actualités Françaises, Unio News
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:13Pociąg wjeżdżający na stację.
00:00:04:22Zgromadzony na peronie tłum.
00:00:07:21Przejeżdża pociąg.
00:00:14:21Grupa żołnierzy Andersa na peronie.
00:00:18:16Uśmiechnięci żołnierze palą papierosy.
00:00:23:02Żołnierz, który brał udział w walkach pod Monte Cassino.
00:00:26:03Oddział żołnierzy ze sztandarem.
00:00:30:04Przechodzą oddziały wojska z orkiestrą na czele.
00:00:39:07Przechodzi oddział żołnierzy.
00:00:43:14Maszerujący żołnierze.
00:00:49:10Żołnierze maszerują pod bramą powitalną.
00:00:51:09Napis nad bramą powitalną: "OJCZYZNA WITA WAS".
zwiń zakładkę
tekst lektorski

W gwarze okresu świątecznego słychać głosy bohaterskich żołnierzy z Armii Polskiej we Włoszech. Oto jeden z kolejnych transportów. Stanęli na ziemi polskiej. Zrealizowali nareszcie hasło wypisane na swoich sztandarach: "Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO POLSKIEJ".

zwiń zakładkę
komentarz

Chociaż w grudniu 1945 roku część żołnierzy II Korpusu Polskiego zaczęła powracać do kraju w zorganizowanych transportach, jedynie nieliczni oficerowie zdecydowali się na przyjazd do Polski. Zdobywcy Monte Cassino nie wiedzieli, czego mają spodziewać się w kraju. Atmosfera wokół ich dowódcy – do niedawna Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych – stawała się coraz gorsza. Już 26 września 1946 roku Rada Ministrów odbierze mu stopień generalski i – podobnie jak innych wysokich oficerów przebywających na emigracji, m.in. Stanisława Maczka – pozbawi polskiego obywatelstwa. Materiał z Koźla, gdzie zorganizowano punkt przesiadkowy, dowodzi, że w poszukiwaniu reportaży PKF docierała w najdalsze zakątki kraju. (MKC)

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę