Miasto nad Odrą

Miasto nad Odrą
Loading the player ...
Tytuł pełny: Migawki wrocławskie. Nowy Wrocław. „Róża” Żeromskiego we wrocławskim Teatrze Współczesnym
Data wydania: 1968-04-29
Data realizacji zdjęć: 1968
Czas trwania: 0:03:08
Kategorie tematyczne: kultura i sztuka, społeczeństwo
opis filmu
O filmie

Most Tumski nad Odrą. Ruch uliczny. Sklepy. Przechodnie. Chłopiec i kobieta przy straganie z kwiatami. Dzieci na placu Solnym. Bloki osiedla mieszkaniowego. Młodzież na osiedlu. Grupa plastyków podczas rysowania w plenerze. Graficy i rzeźbiarze przy pracy. Teatr Współczesny. Fragmenty spektaklu „Róża”.

Komentarz: Jerzy Kasprzycki
Opracowanie dźwiękowe: Marek Lusztig
Numer tematu: 1-3
Osoba: Jan Chwałczyk (malarz, rzeźbiarz, twórca instalacji przestrzennych), Jerzy Rosołowicz (malarz, konceptualista), Wanda Gołkowska (malarka, konceptualistka), Zdzisław Jurkiewicz (malarz, twórca rysunków, fotografii i instalacji, poeta), Edward Linde-Lubaszenko (aktor teatralny i filmowy)
Czas akcji: 1968
Miejsce akcji: Wrocław
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
System koloru: czarno-biały
Opis sekwencji
00:00:01:00Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 18/68 Wydanie A”.
00:00:18:15Napis: „MIASTO NAD ODRĄ”. Rzeka, most.
00:00:25:00Wrocław. Ruch uliczny. Na pierwszym planie przejeżdża Nysa 501, na skrzyżowaniu stoją: Syrena 102, Warszawa 201 lub Pobieda M-20, Trabant S 601, furgonetka Żuk A03, jedzie mini morris, przejeżdża Żuk A03.
00:00:28:04Witryna księgarni. Dom Książki.
00:00:30:18Witryny sklepowe, przechodnie.
00:00:33:02Chłopiec przy straganie z kwiatami.
00:00:39:19Dzieci bawią się na miejskim placu. W tle dwa składy tramwajowe, pierwszy złożony z wagonów – silnikowy N i doczepa 4ND, drugi 4N+4ND.
00:00:47:04Bloki mieszkalne. Stoi zaparkowana furgonetka marki Nysa.
00:00:57:00Grupa studentów maluje w miejskim plenerze.
00:01:05:20Zdzisław Jurkiewicz prezentuje swoją pracę.
00:01:10:22Jurkiewicz rozlewa farbę na pracę.
00:01:20:16Jan Chwałczyk przy biurku.
00:01:23:02Prace Chwałczyka.
00:01:30:04Jerzy Rosołowicz układa soczewki na swojej pracy.
00:01:43:00Wanda Gołkowska przy biurku.
00:01:46:02Kompozycje Gołkowskiej.
00:01:51:06Fragment spektaklu „Róża” wg Stefana Żeromskiego.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

I znów w Kronice Wrocław, tak zawsze miły naszym sercom. Lubimy tu przyjeżdżać zwłaszcza wiosną, kiedy nad Odrą pojawia się pierwsza zieleń, kiedy słońce podkreśla wszystkie uroki dolnośląskiej stolicy. To miasto zmienia się z roku na rok! Kto wie, czy tempem inwestycji komunalnych i budownictwa mieszkaniowego nie wyprzedzi wkrótce nawet Warszawy. Jest także Wrocław wielkim ośrodkiem kulturalnym: wiosną młodzi plastycy ruszają gromadnie w staromiejski plener na Ostrów Tumski, między średniowieczne kamienice i kościoły. Ich starsi koledzy dotrzymują dzielnie kroku najnowszym prądom i modom artystycznym. Zdzisław Jurkiewicz dynamizuje swe rzeźby, polewając je obficie farbą. Jan Chwałczyk łączy w jedną całość kształt, barwę, ruch i dźwięk. Główną rolę spełnia tu gra świateł i cieni. Twórczość Jerzego Rosołowicza wymaga już technicznych niemal kwalifikacji. O końcowym efekcie decyduje dobór soczewek i pryzmatów. Na pograniczu malarstwa i rzeźby kompozycje Wandy Gałkowskiej. A jeśli już jesteśmy we Wrocławiu, to oczywiście wizyta w zasłużonym dla kultury dolnośląskiej Teatrze Współczesnym. Na scenie „Róża” Stefana Żeromskiego. Reżyseria Andrzeja Witkowskiego. Dramat o rewolucji i wyzwoleniu narodowym. Utwór, który zmusza do wniknięcia w zawiły splot ideowych, dramatycznych, przeto bardzo ludzkich, niepokojów Żeromskiego.

zwiń zakładkę
komentarz
komentarz eksperta

Zdzisław Jurkiewicz
Zmarły w 2012 roku Zdzisław Jurkiewicz zajmował się malarstwem, rysunkiem i fotografią. Był także twórcą instalacji i prac o charakterze konceptualnym. Kronika prezentuje realizacje artysty zaprezentowane we wrocławskiej Galerii Pod Moną Lizą w 1967 roku. Jurkiewicz połączył w nich malarstwo, rzeźbę i działanie performatywne, eksplorując swoje zainteresowanie rolą spontanicznego gestu i przypadku w tworzeniu dzieła sztuki. Istotą prac, których tytuły określały datę i godzinę ich powstania, były dokonywane przez artystę manipulacje bryłami pokrytymi niewyschniętą farbą.

Jan Chwałczyk
Wielowymiarowa praktyka artystyczna Jana Chwałczyka obejmowała rozmaite media – od malarstwa i rzeźby po prace konceptualne i sztukę poczty. Chwałczyk odegrał także ważną rolę jako animator życia artystycznego w Polsce. Kronika dokumentuje prace artysty z lat 60. XX wieku, kiedy w centrum jego zainteresowań znalazły się zagadnienia światła i barwy. Chwałczyk zaprezentował te realizacje – nazwane przez niego Reprodukcjami – na wystawie pt. „Portrety i autoportrety” w Galerii Pod Moną Lizą we Wrocławiu w 1969 roku. Artysta wykorzystał w nich potencjał, jaki oferowały fizyczne właściwości światła, plastyczne uwarunkowania tworzonych przez niego kompozycji oraz wielość możliwych lokalizacji źródła światła.

Jerzy Rosołowicz
Zagadnienia optyki i światła bliskie były także Jerzemu Rosołowiczowi, którego twórczość opierała się w dużej mierze na rozwijanej przez artystę refleksji teoretycznej. W prezentowanych tu Reliefach sferycznych, powstających od 1967 roku, Rosołowicz stosował soczewki osadzone w drewnianej ramie. Powstające w ten sposób prace przybierały charakter instrumentów modyfikujących ogląd świata zewnętrznego.

Wanda Gołkowska
Awangardowa twórczość Wandy Gołkowskiej przeplatała elementy sztuki abstrakcyjnej i konceptualizmu. Kronika ukazuje artystkę przy pracy nad jedną z kompozycji realizujących jej autorską ideę „układu otwartego” – dzieła o niedomkniętej formule, w którym obecność ruchomych elementów wprowadzała możliwość modyfikacji. Zaprezentowane zostały także dwie ascetyczne kompozycje abstrakcyjne Gołkowskiej.

Autor komentarza: Łukasz Mojsak

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę