Gaudeamus

Gaudeamus
Loading the player ...
Tytuł pełny: Rozpoczęcie roku akademickiego. Studencki Dom Usługowy Lublin
Data wydania: 1962-10-05
Data realizacji zdjęć: 1962-10-01, 1962-10-02
Czas trwania: 0:02:11
Kategorie tematyczne: nauka i oświata
opis filmu
O filmie

Rozpoczęcie roku akademickiego w Politechnice Warszawskiej. Dyplom doktora honoris causa dla Janusza Groszkowskiego. Brama Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci na ulicy. Dom studencki w Lublinie.

Komentarz: Jerzy Kasprzycki
Opracowanie dźwiękowe: Marek Lusztig
Numer tematu: 1-2
Osoba: Jerzy Bukowski (profesor, rektor Politechniki Warszawskiej), Janusz Groszkowski (profesor)
Czas akcji: 1962
Miejsce akcji: Warszawa
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
System koloru: czarno-biały
Opis sekwencji
00:00:01:04Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 41/62 Wydanie A”.
00:00:17:11Napis: „Gaudeamus”. W tle studenci zebrani w auli Politechniki Warszawskiej.
00:00:19:19Wchodzą profesorowie. Profesor Jerzy Bukowski przemawia do zebranych.
00:00:38:20Profesor Jerzy Bukowski wita nowych absolwentów. Studenci.
00:00:58:12Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Januszowi Groszkowskiemu.
00:01:11:11Brama główna Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci na ulicy.
00:01:30:08Mężczyzna wiesza na tablicy afisz: „Teatr poezji U.W. Premiera Fraszki i Faramuszki”. Studentki czytają ogłoszenia.
00:01:41:11Studenci w domu studenckim w Lublinie. Studencka stołówka. Studenci w kawiarni.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Nowy rok akademicki rozpoczęty. Rektor Politechniki Warszawskiej profesor Jerzy Bukowski wita wykładowców i młodzież. Największa w Polsce uczelnia techniczna przyjęła w tym roku ponad 2000 maturzystów. Ceremonia immatrykulacji. Wśród nowo przyjętych również przybysze z dalekich krajów. Od tej chwili są już studentami uczelni, której hasłem było zawsze „Bliżej życia, bliżej praktyki”. Jednemu z czołowych rzeczników tej zasady, profesorowi Januszowi Groszkowskiemu, nadano dziś tytuł doktora honoris causa. Profesor Groszkowski jest współtwórcą polskiego przemysłu elektrotechnicznego. Warszawska Alma Mater. Skończyły się uroczystości, studenci już między sobą, tacy, jakimi są na co dzień. Dużo pustych kartek w tym indeksie. Rozpoczęły już działalność kluby i zespoły artystyczne. Ale i ortografii trzeba się dalej uczyć, zresztą z tymi „pokoikami na Hożej” wcale nie jest tak dobrze. Za wzrastającą liczbą młodzieży akademickiej nie nadążają inwestycje bytowe. Tym przyjemniej pokazać coś całkiem nowego, studencki dom społeczno-usługowy w Lublinie. Poza czytelnią, także i serwitut dla mdłego ciała. Samoobsługowa stołówka wydobywa co może ze skromnego przydziału kalorii. Jest również kawiarnia, jakżeż to pracować umysłowo bez małej czarnej. Sto siedemdziesiąt tysięcy studentów zabiera się więc raźno do pracy.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę