similar to: Zjednoczenie ugrupowa�� politycznych w dziale obrony narodowej