similar to: Czechos��owacja. Testowanie radiotelefon��w.