similar to: Sprzedamy pa��stwu czyste, dobre ziarno