similar to: Czyn pierwszomajowy dzieci TPD na Żoliborzu