similar to: Warszawa. Sztuka narod��w jugos��owia��skich