similar to: Niemcy. Zagłębie Ruhry wraca do Niemiec