similar to: Czechosłowacja. Polski Ośrodek Informacyjny