similar to: Dwutysi��czny statek w porcie gda��skim