similar to: Powr��t wojsk kanadyjskich do ojczyzny