similar to: 240. rocznica ��mierci Jana III Sobieskiego