similar to: ����d�� - centrum polskiego przemys��u bawe��nianego