similar to: Przed VII Zjazdem PZPR. Aby Polska ros��a w si����...