similar to: Zajęcie Śląska Cieszyńskiego przez armię polską