similar to: Doktoraty honoris causa dla Mościckiego, Śmigłego-Rydza i Becka