similar to: Sekretarz stanu István Bárczy w Warszawie