similar to: Uroczysto��ci z okazji 14 rocznicy wyzwolenia Wilna