Studenci świata obradują

Studenci świata obradują
Loading the player ...
Full title: Studenci świata obradują
Release Date: 1951-09-19
Duration: 00:58
overview
About the film

Studenci idący do budynku Rady Państwa. Obrady studentów. Przemawia Giovanni Behringer. Profesorowie Dębowski i Warchałowski w sali obrad. Przemawia Józef Groman. Żołnierz koreański w rozmowie ze studentami.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Szelubski
Director of Photography: Karol Szczeciński
Subject Number: 5
Person: Józef Groman (przewodniczący związku studentów), Giovanni Behringer (sekretarz generalny związku studentów)
Event: sesja Rady Międzynarodowego Związków Studentów w Warszawie
Time: 1951
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:12Napis: „Studenci świata obradują”, w tle studenci idący do gmachu Rady Państwa.
00:00:15:13Zebrani podczas obrad.
00:00:26:19Przemawia Giovanni Behringer.
00:00:34:01Profesorowie Dębowski i Warchałowski w sali obrad.
00:00:36:18Przemawia Józef Groman.
00:00:44:00Obradujący biją brawo.
00:00:55:16Żołnierz koreański rozmawia ze studentami.
hide tab
reader text

W Warszawie odbyła się piąta sesja rady Międzynarodowego Związku Studentów, który jednoczy sześć milionów członków w przeszło 70 krajach całej kuli ziemskiej. W obradach udział wzięła delegacja walczącej o wolność młodzieży koreańskiej. Giovanni Behringer, sekretarz generalny związku, wygłosił sprawozdanie o wynikach berlińskiego Zlotu Młodych Bojowników o Pokój. Profesorowie Dębowski i Warchałowski byli częstymi gośćmi na sali obrad. Przewodniczący związku Józef Groman serdecznie podziękował rządowi Polski Ludowej za gościnę. Walka studentów w szeregach MZS o pokój i postęp przeciwko groźbie nowej wojny potężnieje z dnia na dzień.

hide tab