Źrebięciarnia w Nawielicach

Źrebięciarnia w Nawielicach
Loading the player ...
Full title: Źrebięciarnia w Nawielicach. Hodowla źrebiąt w Nawielicach
Release Date: 1951-07-18
Duration: 01:19
Subject Categories: gospodarka
Tags: hodowla, koń
overview
About the film

Stado koni na wybiegu. Maria Głębicka i Leon Felner pilnują koni na pastwisku. Weterynarz dający koniom zastrzyki. Konia podczas treningu i dosiadający go mężczyzna.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Sergiusz Sprudin
Subject Number: 7
Person: Leon Felner (pracownik ośrodka hodowlanego), Maria Głębicka (pracownica ośrodka hodowlanego)
Event: hodowla koni w Nawielicach
Time: 1951
Place: Nawielice
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:07Napis: „Źrebięciarnia w Nawielicach”, w tle stado koni na wybiegu.
00:00:23:14Konie jedzące trawę
00:00:29:11Maria Głębicka i Leon Felner pilnują koni.
00:00:43:13Konie pijące wodę.
00:00:52:09Podkuwanie koni.
00:00:58:11Weterynarz daje koniowi zastrzyk.
00:01:08:22Koń w padoku podczas ujeżdżania i dosiadający go mężczyzna.
hide tab
reader text

Ziemie Zachodnie są nie tylko terenem najpiękniejszych w Polsce socjalistycznych gospodarstw rolnych, lecz także wielkich ośrodków hodowlanych. Źrebięciarnia w Nawielicach, województwo szczecińskie, wychowuje konie dla potrzeb pegeerów i spółdzielni produkcyjnych. Troskliwymi opiekunami są Marysia Głębicka, Leon Felner. Kamera operatora budzi lekki niepokój. Mimo postępującej mechanizacji rolnictwa koń nadal będzie odgrywał wielką rolę w gospodarstwie rolnym. Nawielice hodują konie użytkowe i szlachetne. Nad ich zdrowiem czuwa specjalne ambulatorium weterynaryjne. Starsze źrebaki przechodzą stopniowe wyszkolenie. Konie szlachetne są trenowane także pod siodło.

hide tab