W rocznicę Wielkiej Rewolucji

W rocznicę Wielkiej Rewolucji
Loading the player ...
Full title: W rocznicę Wielkiej Rewolucji
Release Date: 1950-11-08
Duration: 02:27
Subject Categories: wydarzenia, społeczeństwo
overview
About the film

Budowa Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie. Uroczysta akademia z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej.

Supervisor: Helena Lemańska
Subject Number: 1-4
Person: Józef Cyrankiewicz (premier RP), Wiktor Lebiediew (ambasador ZSRR w Polsce), Bolesław Bierut (prezydent RP), Aleksander Gundorow (generał ZSSR)
Object: Fabryka Samochodów Osobowych
Time: 1950
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:00Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 46/50”.
00:00:20:06Napis: „W Rocznicę Wielkiej Rewolucji”, w tle dźwigi pracujące na budowie.
00:00:31:12Budowa Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie.
00:00:46:19Załoga fabryki na zebraniu.
00:00:57:19Przemawiający mężczyzna.
00:01:06:12Przedstawiciele rządu i zaproszeni goście podczas uroczystej akademii.
00:01:08:01Bolesław Bierut w loży honorowej.
00:01:12:18Przedstawiciele różnych środowisk składają meldunki o wykonaniu zobowiązań.
00:01:30:12Przemawia Józef Cyrankiewicz.
00:01:51:16Przemawia ambasador Lebiediew.
00:02:04:22Przemawia generał Gundorow.
00:02:12:19Zebrani biją brawo.
00:02:18:04Młodzież wręcza kwiaty członkom rządu i zaproszonym gościom.
00:02:29:13Oklaski na sali.
hide tab
reader text

Cała pracująca Polska odpowiedziała na apel huty „Pokój” i uczciła święto wielkiej rewolucji październikowej podniesieniem wydajności pracy, przedterminowym ukończeniem planów produkcyjnych. Oto największa budowa przemysłu stolicy – Fabryka Samochodów Osobowych na Żeraniu. I tutaj, jak wszędzie, ostatnie dni października stały pod znakiem szlachetnego współzawodnictwa. Ofiarna praca olbrzymich rzesz robotniczych, twórczy wysiłek tysięcy przodowników przyniósł naszej gospodarce dziesiątki milionów złotych oszczędności. Z fabryk, warsztatów pracy, z wielkich placów budowy przyszli robotnicy na uroczyste akademie ku czci święta rewolucji, która otworzyła nową kartę historii świata. Na centralnej akademii w Warszawie, w obecności prezydenta Rzeczypospolitej i przedstawicieli najwyższych władz państwa oraz partii, składają z dumą swe meldunki o wykonaniu i przekroczeniu podjętych zobowiązań chłopi, robotnicy, delegaci młodzieży. „Naród polski obchodzi dziś święto wielkiej rewolucji październikowej jako swoje święto – powiedział premier Cyrankiewicz – święto swojego wyzwolenia, swojej wolności, wolności zrodzonej z socjalistycznej rewolucji październikowej”. Entuzjastycznie i serdecznie powitani zostali przedstawiciele Związku Radzieckiego. Ambasador Lebiediew i przybyły na specjalne zaproszenie do Warszawy przewodniczący ZSRR generał Gundorow. Zebrani zgotowali owację na cześć przyjaźni narodów polskiego i radzieckiego, na cześć sojuszu z potężnym krajem socjalizmu, na cześć chorążego pokoju generalissimusa Stalina.

hide tab