ZSRR. Zakłady przemysłu metalurgicznego

ZSRR. Zakłady przemysłu metalurgicznego
Loading the player ...
Full title: ZSRR. Zakłady przemysłu metalurgicznego „Azowstal”
Release Date: 1948-08-24
Duration: 01:13
Subject Categories: wydarzenia światowe
overview
About the film

Teren budowy. Gigantyczna hala. Pracownicy przy pracy. Urządzenia techniczne. Praca w hali.

Subject Number: 7
Object: „Azowstal”, huta stali
Event: budowa zakładu metalurgicznego
Time: 1948
Place: Mariupol
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Gaumont British
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:18Plansza: „Z CAŁEGO ŚWIATA”.
00:00:06:22Napis: „Z.S.R.R.”, w tle robotnicy przy odbudowie huty.
00:00:29:07Robotnicy przy urządzeniach elektrycznych.
00:00:36:12Robotnicy w hali fabrycznej przy pracy.
00:00:40:22Robotnik w rozdzielni elektrycznej.
00:00:56:02Urządzenia hutnicze w ruchu.
00:01:05:20Hala fabryczna.
hide tab
reader text

Mariupol położony nad morzem Azowskim to miasto stali. Tutaj znajdują się jedne z największych zakładów przemysłu metalurgicznego w Związku Radzieckim. Gigantyczną fabrykę, poważnie zniszczoną w czasie wojny, odbudowują dziś radzieccy robotnicy i inżynierowie, powiększając ją jednocześnie i zaopatrując w najnowocześniejsze urządzenia. Przede wszystkim należy naprawić przewody wysokiego napięcia i włączyć prąd.
„Azowstal” powraca do życia. Pójdą w ruch walcownie stali. Główny przedmiot powojennej produkcji stanowić będą stalowe szyny. Nie zabraknie ich dla odbudowującego się kraju.

hide tab