Delegacja rządowa NRD w Polsce

Delegacja rządowa NRD w Polsce
Loading the player ...
Full title: Delegacja rządowa NRD w Polsce
Release Date: 1950-06-14
Duration: 01:52
overview
About the film

Powitanie na dworcu. Złożenie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Składanie podpisów na umowach o współpracy gospodarczej i kulturalnej.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Bossak
Director of Photography: Wiktor Janik, Władysław Forbert
Subject Number: 1-4
Person: Józef Cyrankiewicz (premier), Hilary Minc (minister przemysłu), Gerhard Eisler (polityk NRD), Stefan Dybowski (ministr kultury i sztuki), Walter Ulbricht (niemiecki polityk, sekretarz generalny SED), Bolesław Bierut (prezydent Polski), Georg Dertinger (minister spraw zagranicznych NRD), Zygmunt Modzelewski (minister spraw zagranicznych)
Event: delegacja rządowa NRD w Polsce
Time: 1950
Place: Warszawa
Foreign Exchange: NRD, Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:07Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 25/50”.
00:00:19:01Napis: „Delegacja rządowa N.R.D. w Polsce”, w tle pociąg wjeżdżający na stację.
00:00:26:18Delegacja rządowa NRD wychodzi z pociągu i wita się z przedstawicielami rządu polskiego z Hilarym Mincem na czele.
00:00:41:20Przemawia Walter Ulbricht.
00:00:52:03Delegacja NRD składa wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
00:01:10:20Podpisanie układu gospodarczego i kulturalnego oraz o granicy na Odrze i Nysie w obecności Józefa Cyrankiewicza i Waltera Ulbrichta.
00:01:37:16Przemawia Walter Ulbricht, obok stoi Józef Cyrankiewicz.
00:01:48:04Ulbricht i Cyrankiewicz podają sobie dłonie.
hide tab
reader text

Warszawa, 5 czerwca 1950 roku. Na Dworzec Główny przybywa pociąg wiozący delegację rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wypróbowanych bojowników niemieckiej klasy robotniczej, którzy latami walki z faszyzmem położyli fundamenty pod Republikę Demokratyczną, przywitali przedstawiciele rządu polskiego z wicepremierem Mincem na czele. Przewodniczący delegacji niemieckiej, wicepremier Walter Ulbricht oświadczył: „Jestem przekonany, że obrady nasze przyczynią się do dalszego utrwalenia współpracy naszych miłujących pokój narodów”.
Tegoż dnia goście złożyli wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza. Przedstawiciele demokracji niemieckiej uczcili w ten sposób ofiary poniesione przez naród polski w walce przeciwko niemieckim militarystom, imperialistom i hitlerowcom.
Nazajutrz odbyło się w gmachu Rady Państwa podpisanie układów gospodarczych i kulturalnych. W uroczystości wziął udział premier Józef Cyrankiewicz. Dla wzmocnienia obozu pokoju, walczącego pod przewodem Związku Radzieckiego przeciw knowaniom imperialistów, obydwie strony postanowiły przystąpić niezwłocznie do wytyczenia ustalonej, istniejącej już, nienaruszalnej granicy pokoju i przyjaźni na Odrze i Nysie Łużyckiej. Tę historyczną możliwość ułożenia wzajemnych stosunków na płaszczyźnie współpracy i przyjaźni Polska Ludowa i Niemcy Demokratyczne zawdzięczają Związkowi Radzieckiemu i jego polityce kierowanej przez wielkiego Stalina.

hide tab