Przed wyborem zawodu

Przed wyborem zawodu
Loading the player ...
Full title: Przed wyborem zawodu
Release Date: 1950-06-07
Duration: 01:04
Subject Categories: nauka
overview
About the film

Instytut Energetyczny im. Mołotowa w Moskwie. Młodzież zwiedza instytut. Profesor objaśnia młodzieży działanie urządzeń elektrycznych.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Bossak
Subject Number: 8
Object: Instytut Energetyczny im. Mołotowa w Moskwie
Event: młodzież zapoznaje się z różnymi zawodami związanymi z energetyką
Time: 1950
Place: Moskawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Magyar Film
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:06Plansza: „Z CAŁEGO ŚWIATA”.
00:00:07:01Napis: „Przed wyborem zawodu”, w tle młodzi ludzie idą do Instytutu Energetycznego im. Mołotowa.
00:00:15:18Młodzież zwiedza laboratoria.
00:00:24:21Profesor pokazuje młodzieży działanie urządzeń wysokich napięć.
00:00:49:09Docent Ulianow objaśnia młodzieży działanie prądów stałych.
00:00:56:12Mężczyzna przy obsłudze pulpitu sterowniczego.
00:00:58:03Tablica rozdzielcza.
hide tab
reader text

W moskiewskim Instytucie Energetycznym im. Mołotowa odbywa się dziś dzień drzwi otwartych. Do pracowni naukowych przybyli w odwiedziny świeżo upieczeni absolwenci szkół średnich. Przed wyborem zawodu młodzież przygląda się pracy zakładów naukowych i fabryk. W laboratorium wysokich napięć wita gości zasłużony działacz nauki prof. Sirotyński. Efektownie wyglądają sztuczne błyskawice. Igor Sołowiow powziął już postanowienie, zostanie inżynierem energetykiem. Docent Ulianow opowiada młodzieży o najnowszych odkryciach nauki radzieckiej w dziedzinie prądów stałych. W Związku Radzieckim młodzież sama decyduje o wyborze zawodu. Droga do nauki i pracy jest dla każdego otwarta.

hide tab