Ambasador Chin Ludowych w Belwederze

Ambasador Chin Ludowych w Belwederze
Loading the player ...
Full title: Ambasador Chin Ludowych w Belwederze. Przybycie ambasadora chińskiego do Belwederu
Release Date: 1950-08-01
Duration: 00:57
Subject Categories: polityka zagraniczna
overview
About the film

Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Belwederze. Przekazanie prezydentowi Bierutowi listów uwierzytelniających. Przemawiający Bolesław Bierut. Wymiana uścisków dłoni.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Ludwik Perski
Director of Photography: Franciszek Fuchs
Subject Number: 2
Person: Bolesław Bierut (prezydent Polski), Peng Ming-Chih (ambasador Chin w Polsce)
Object: Belweder
Event: wizyta ambasadora Chin Ludowych
Time: 1950
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Actualités Françaises, DEFA Augenzeuge, Belgia
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:10Napis: „Ambasador Chin Ludowych w Belwederze”, w tle ambasador Chin idący do Belwederu.
00:00:13:14Ambasador Chin składa listy uwierzytelniające prezydentowi Bierutowi.
00:00:19:07Ambasador wręcza listy prezydentowi.
00:00:29:10Przemawia prezydent Bierut.
00:00:33:09Ambasador Chin.
00:00:39:08Prezydent podaje dłoń ambasadorowi.
00:00:43:21Prezydent wita się ze współpracownikami ambasadora.
hide tab
reader text

Do Belwederu przybył pierwszy ambasador nadzwyczajny i minister pełnomocny Chińskiej Republiki Ludowej generał Peng Ming-Chih. Składając listy uwierzytelniające prezydentowi Bierutowi, ambasador wyraził przekonanie, że przyjaźń między miłującymi wolność narodami Polski i Chin stanowi wielki wkład w dzieło umacniania obozu pokoju i demokracji.
Odpowiadając ambasadorowi, prezydent Rzeczypospolitej podkreślił, że dotychczasowe zwycięstwa i sukcesy Chińskiej Republiki Ludowej są dowodem, że i w przyszłości nic nie może przeszkodzić narodowi chińskiemu w dziele budowania lepszego jutra dla swego ludu.
Po wręczeniu listów uwierzytelniających ambasador Peng Ming-Chih przedstawił prezydentowi Bierutowi swoich współpracowników.

hide tab