Z frontu walki o pokój

Z frontu walki o pokój
Loading the player ...
Full title: Z frontu walki o pokój. Prace dzielnicowego Komitetu Pokoju. Podpisywanie Apelu pokoju.
Release Date: 1950-06-01
Duration: 02:58
Subject Categories: świat
overview
About the film

Dzielnicowy Komitet Obrony Pokoju w Warszawie zbiera podpisane listy. Zbieranie podpisów pod Apelem pokoju w Rumuni, na Węgrzech, w Czechosłowacji i NRD.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Bossak
Director of Photography: Mieczysław Wiesiołek
Subject Number: 1-2
Event: zbieranie podpisów pod Apelem pokoju
Time: 1950
Place: Czechosłowacja, Rumunia, Warszawa, Węgry, NRD
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:03:08Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 23/50”.
00:00:21:09Napis: „Z frontu walki o pokój”, w tle tabliczka z napisem: „Dzielnicowy Komitet Obrońców Pokoju Starówka”.
00:00:28:18W lokalu odbywa się oddawanie list z podpisami.
00:00:47:06Porządkowanie list z podpisami.
00:00:55:06W Rumunii trwa zbieranie podpisów pod Apelem pokoju.
00:01:24:01Zbieranie podpisów na Węgrzech.
00:01:36:18Robotnicy węgierscy podpisują Apel pokoju.
00:02:03:12Zbieranie podpisów w Czechosłowacji.
00:02:30:16Zbieranie podpisów pod apelem pokoju w NRD.
hide tab
reader text

Akcja zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim zbliża się ku końcowi. Dzielnicowe Komitety Obrońców Pokoju pracują od rana do nocy, porządkując podpisane listy. Cały naród polski manifestuje swą wolę walki o pokój.
W Rumunii, podobnie jak w Polsce i w innych krajach demokracji ludowej, powstały Komitety Obrońców Pokoju we wszystkich zakładach pracy, we wszystkich miastach i wsiach. Silna jest nienawiść do podżegaczy wojennych wśród narodów miłujących pokój.
A oto fragmenty z przebiegu akcji zbierania podpisów na Węgrzech. Każdy podpis oznacza dalszy wzrost sił pokoju i demokracji. Na zbrodnicze knowania imperialistów robotnicy i chłopi węgierscy odpowiadają wzmożoną akcją polityczną i spotęgowaną wydajnością pracy.
W Czechosłowacji cały naród stanął do walki o zakaz broni atomowej. Lud podpisuje wyrok na podżegaczy wojennych.
Na terenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej zebrano miliony podpisów. Podpisują wszyscy – robotnicy, robotnice, inteligencja pracująca i młodzież. Za każdym podpisem stoi człowiek, który wie, że o pokój trzeba walczyć. Wielki Związek Radziecki, kraje demokracji ludowej, bojownicy o pokój w krajach kapitalistycznych i kolonialnych to potężna miliardowa armia, która zdoła okiełznać anglosaskich imperialistów.

hide tab